Det är ett bra förslag som LO i dag presenterar om välfärdens och välfärdsföretagens framtid. Det är mycket tydligt på de flesta punkter.

Öppenhet ska råda i redovisningen för varje dagis, skola mm och offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla överallt.

Lagen om valfrihetssystem, lov, ska avskaffas och lagen om offentlig upphandling bör ändras så att brukarnas rätt till kvalitet och valfrihet sätts före företagens.

Och så, den viktiga vinstfrågan:

Huvudregeln vid privat drift ska vara att en ny form av bolag införs, Samhällsbolag, vars vinstuttag maximeras till statslåneräntan plus en procent.

Visst kan det låta som att förslaget ändå inte innehåller den non-profitdrift som kongressen ställde sig bakom utan i slutänden ändå tillåter ett visst uttag.

Det dock en mycket modest och verkningsfull övre gräns som sätts för vinstuttagen, i dagsläget 1,49 + 1,00 = 2,49 procent.

Det är i och för sig högre än den bankränta vi andra får på våra insatta pengar vilken brukar vara runt 0,1-0,2 procent, om ens någon ränta alls.

Men det är ett tillräckligt lågt vinstuttag för att göra många av dagens aktörer inom välfärdsbranschen ointresserade av att fortsätta mjölka svenska skattebetalare för sin egen förmögenhetsuppbyggnad.

Att vinstbegränsningen sätts så lågt gör framför allt att dagens riskkapitalister försvinner från marknaden. Ett huvudskäl bakom dagens haveri runt vinstuttagen är nämligen att riskkapitalbolag köpt välfärdsföretag och -koncerner, drivit upp vinsterna i dem genom kraftiga nedskärningar som att sparka personal, ersätta lagad mat med knäckebröd, och liknande.

När sedan kvaliteten slagits i botten och profiten maximerats så har riskkapitalbolagen kunnat sälja företaget eller koncernen vidare för enorma summor.

Denna rovdrift, att klä bruden och öka vinsten via kraftigt försämrad kvalitet och därefter sälja denna usla men vinstgivande verksamhet vidare sätter LO-förslaget stopp för.

Rovdriften kommer då hellre att flytta och kanske öka inom andra sektorer, som till exempel inom bankväsendet där avkastningskravet inom våra storbanker nu ligger runt 15 procent.

Nordea har fått kraftig kritik från Finansförbundet för att banken sparkar personal för att nå upp till detta avkastningskrav till sina ägares förmögenhetsuppbyggnad.

Det är en motsvarande situation på den privata marknaden som dels belyser å ena sidan kundens och de anställdas ställning och å andra sidan ägarnas ställning i företaget, men framför allt belyser jämförelsen den stora skillnaden mellan 15 procents avkastning och den enda procent över statslåneräntan som enligt LO-förslaget bör bli maxgräns inom välfärdsföretagen.

En annan stor skillnad är att välfärdsföretagen tar sin avkastning från de skatter vi enligt lag är tvungna att betala.

Förutom när det gäller det pensionssparande som vi alla tvingas till genom lag går bankernas rovdrift i stället ut över pengar som folk frivilligt sätter in på bankerna.

Det som kan diskuteras i vinstdelen i LO-förslaget är orden om att huvudregeln med Samhällsbolag lokalt ska kunna kringgås.

Här liknar LO-förslaget Socialdemokraternas förslag, där det är upp till den politiska majoriteten i respektive kommun eller landsting att ta ställning till vinstfrågan.

LO-förslaget går dock längre och anger att särskilda motiv måste finnas för att huvudregeln ska kunna kringgås.

Det följer säkert en diskussion om hur dessa motiv ska se ut.

Slutligen lyfter förslaget fram en mycket viktig punkt som kommit lite i skymundan i vinstdebatten.

LO slår nämligen också fast det viktiga att välfärden måste få kosta. Vi måste få en välfärd som fungerar, där vi inte är rädda för att låta bra skola och vård kosta för att nå en rimlig kvalitet.

En kvalitet som i ett längre perspektiv ger tillbaka kostnaderna i form av bättre utbildning och bättre hälsa hos dem som arbetar.

Nu har alltså LO lagt sitt förslag om vinstuttag i välfärden, baserat på de beslut som togs under vårens LO-kongress. Det blir utan tvekan intressant att följa hur förslaget påverkar den kommande debatten under Socialdemokraternas kongress i april.