Jöran Lindvall föreläser framför en av de många Slussenmålningar av Sven Erixson som ingår i utställningen.

— Stockholms stads tjänstemän har under många är försummat att underhålla trafikkarusellen vid Slussen i Stockholm, detta arkitektoniska mästerverk, som skulle kunna föras upp på UNESCOs lista äver världsarv.

Den anklagelsen framförde ledamoten i Konstakademien, Jöran Lindvall, när han häromdagen föreläste mitt i utställningen ”SLUSSEN – När Stockholm var modernt”.

Konstakademien har engagerat sig hårt mot planerna på en nybyggnad och utökar den 19 januari utställningen med en presentation dels av det alternativa förslaget ”Kulturslussen”, dels av det förslag till återställande – efter lång tids vanvård och tokiga tillbyggnader – som kallas ”Plan B”.

Utställningen samlar verk av några av Sveriges främsta nittonhundratalskonstnärer, varav många bodde i närheten.

Man kan bara önska och hoppas att Slussen blir den symbolfråga den förtjänar. Av omsorg om det förflutna, samhället vi en gång tillsammans lyckades bygga – men också därför att här finns chansen att vilja skapa en stad för människor, inte för trafik och kommers.

Det finns ett politiskt djup i de ideologiska motsättningar som bryts mot varandra kring denna och andra stadsplaneringsfrågor.

Består samhället av människor eller är det en servicefunktion till kapitalismen?

Därför är det viktigt att det blir en ordentlig debatt framöver, som kan göra en hel del saker tydliga, och kanske till och med leta sig in i partipolitiken…