Ekonomer inom EU-kommissionen anser att facken har för stor makt. I en ny rapport ger de staterna råden att gripa in och styra mer av lönebildningen.

De vill se färre heltäckande kollektivavtal och fler lokala avtal. Minimilönerna bör också sänkas överallt.

Hur kommer det sig då att ekonomer knutna till EU-kommissionen gång på gång gör utspel som baseras på en högerkonservativ och bakåtsträvande ekonomisk politik?

EU:s kommissionärer tillsätts i ett samspel mellan ländernas regeringar och kommissionens ordförande José Manuel Barroso. De väljs aldrig i demokratiska val, vilket avspeglas i att den ultrakonservative Tonio Borg nu kan bli kommissionär för hälsofrågor inom EU.

Att dessa kommissionärers tjänstemän, bland dem de ekonomer som nu tagit till orda, också är starkt högerinfluerade är därmed en logisk följd.

Det riktigt allvarliga är att denna högermaffia som tagit kontroll över EU-kommissionen har en mycket stor makt.

Vid sidan av ministerrådet är EU-kommissionen i dag EU:s mäktigaste instans och fattar numera fler bindande beslut än vad EU:s ministerråd gör.

Det är alltså en mäktig instans med kraftfull högerprägel, utan demokratisk förankring, som nu vill ändra spelplanen för EU:s fackförbund.

I demokratins namn måste det förhindras.