Klicka på illustrationen för att se den i större format.

 

Antalet varsel om uppsägning ökar dramatiskt. Men den första smällen har inhyrda och visstidsanställda redan tagit. Samtidigt som sysselsättningen ännu inte börjat minska.

Arbetets varselkarta visar var i landet nedskärningarna drabbar hårdast.

På Husqvarnas fabrik i Huskvarna är 300 anställda varslade om uppsägning. Under tiden fram till och med september har dessutom 250 visstidsanställda och 50 inhyrda redan förlorat sina jobb på företaget.

– De märks inte och tidningarna skriver inte om dem. Visstidsanställda och inhyrda får bara gå från jobbet, säger Annika Ögren, ordförande för IF Metall på företaget.

Husqvarna tillverkar motorsågar, röjsågar, trimrar och åkgräsklippare. De kollektivanställda är nu 780 personer – och att 300 med tillfälliga jobb fått gå innebär att personalstyrkan minskat med 25 procent utan ett enda varsel.

– Det finns de som säger att det är så oflexibelt i Sverige. Hur skulle vi kunna vara ännu mera flexibla? frågar sig klubbordföranden.

De 300 som varslats på Husqvarna har sex månaders uppsägningstid. Det betyder att de som tidigast får lov att sluta sina jobb den 15 maj nästa år.

Under tiden efter semestern har nästan 22 000 personer varslats om uppsägning runt om i landet. Tuffast ser situationen ut i Kronobergs län i Småland.

Flest har varslat inom tillverkningsindustrin, men även i byggbranschen, handeln och på uthyrningsföretag har många fått veta att de kommer att förlora sina anställningar. Ingen av dem har dock ännu tvingats lämna sitt jobb.

Tord Strannefors, prognoschef hos Arbetsförmedlingen, beskriver situationen som motsägelsefull. Arbetslösheten ökar och var uppe över 7 procent i oktober, alltså in­nan vågen av varsel har utlösts.

Men samtidigt har antalet sysselsatta ökat hittills i år. De fastanställda ökade fram till och med september, men i oktober avstannade uppgången. Antalet personer med tidsbegränsade anställningar och anställda på bemanningsföretag har redan börjat minska.

– Huvudbedömningen är att sysselsättningen är vikande. Försämringen på arbetsmarknaden ligger framför oss, säger Tord Strannefors.

Fakta

Fler är sysselsatta

Hittills i år har de sysselsatta ökat med ungefär 14 000 personer. De tillsvidareanställda har ökat med 40 000 medan de med tidsbegränsade anställningar har minskat med 23 000. Dessutom har sysselsättning­en minskat bland egenföretagarna.

Antalet anställda på bemanningsföretagen stod still under första halvåret och minskade med 5 000 till 73 000 under det tredje kvartalet.

Källa: Arbetsförmedlingens bearbetning av SCB:s arbetskraftsundersökning