Sjukskrivna får inte tillräckligt med rehabilitering, anser Miljöpartiet. Därför ska partiet begära att riksdagen tar ett eget initiativ för att pressa regeringen.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) var kallad till riksdagens socialförsäkringsutskott för att bringa klarhet i statistiken över de sjukskrivna, och särskilt de deltidssjukskrivna som blir utförsäkrade. Trots siffror på längden och bredden var oppositionen kritisk efteråt.

– Det blev uppenbart att det inte finns något stöd för hans påstående att fler kommer i arbete genom rehabiliteringsgarantin. Det finns ingen ordentlig uppföljning, säger vice ordförande Tomas Eneroth (S).

Ministerns statistik visade att sjuktalen fallit och nu ligger på ett europeiskt snitt. Även sjukersättningar, det som tidigare kallades förtidspension, minskar men för de unga är utvecklingen dystrare.

Gunvor G Ericson (MP) anser att sjukskrivna inte får tillräckligt med rehabilitering och annat stöd för att kunna komma tillbaka till arbetslivet. Därför kommer MP att begära ett utskottsinitiativ för att sätta press på regeringen.

– Det finns i dag ingen rättighet för individen att begära insatser. Allt för många pekar på att man inte har fått stöd, utan man når tidsgränsen och sedan blir man utförsäkrad, säger hon.