Nu blir industrijobben färre. På ett år har antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin minskat med 26 000.

Det visar SCB:s (Statistiska centralbyråns) siffror om läget på arbetsmarknaden i oktober.

Totalt var knappt 4,7 miljoner människor sysselsatta i oktober – 31 000 fler än i oktober förra året. Ökningen är inte statistiskt säkerställd. I stället räknar SCB med att sysselsättningen var oförändrad för tredje månaden i rad.

356 000 personer, 196 000 män och 160 000 kvinnor, var arbetslösa i oktober. Därmed var arbetslösheten 7,1 procent mot 6,9 procent i oktober förra året. Ökningen är inte statistiskt säkerställd.

Drygt 15 procent av alla Sveriges nästan 4,2 miljoner anställda hade ett tillfälligt jobb i oktober. Det är i stort sett samma andel som för ett år sedan.

129 000 ungdomar under 25 år var arbetslösa i oktober. Därmed var ungdomsarbetslösheten 21,5 procent.