När facket frågade 800 socialsekreterare om arbetsmiljön kom en lång lista på allt som var fel. Men nästan ingen klagade på klienterna.

– Det är inte dem det är fel på, säger Heike Ekers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Men villkoren för att göra jobbet har blivit  ansträngda. Socialsekreterarna vittnar om stress, hot och våld på jobbet och ständig kamp mot värderingar, där kommunens ekonomi väger tyngre än de hjälpsökandes behov.

Särskilt illa tycks det vara i Göteborg. I en studie där SSR via analysföretaget Novus har frågat 800 socialsekreterare, tycker 59 procent i Göteborg att kommunens ekonomi väger tyngst vid bedömningarna. I landet som helhet är siffran 38 procent.

30 procent av socialsekreterarna i Göteborg anser att de flera gånger i veckan tvingas jobba på ett sätt som man inte tycker är professionellt. För hela landet är siffran 17 procent.

– Jag är inte överraskad, säger Leilla Bezzazi, kommunombud för Göteborg i SSR, om kritiken i studien. Det har varit har varit tungt tidigare. Nu är det ännu värre.

Att stänga dåliga arbetsplatser av miljöskäl framstår inte som en lösning för socialsekreterarna.

– Vart skulle folk gå då? undrar Heike Ekers.