Vi flyttar Brunnsvik till Borlänge för att kunna utföra vårt uppdrag, att ge utbildning till dem som behöver det. Det är inte bolagsplundring, skriver tre representanter för folkhögskolan.

”Bolagsplundring”. ”Oseriöst av Brunnsviks ledning” och ”Brunnsvik kan inte ligga i Borlänge”. 
Det är några av rubrikerna om Brunnsviks folkhögskola efter vårt beslut att flytta från Ludvika till Borlänge.
Detta trots att vi väljer att satsa 6 miljoner mer om året på utbildning i stället för uppvärmning av byggnader.

Brunnsviks folkhögskola har beslutat att lämna Ludvika vid årsskiftet för att flytta till Borlänge. Bakgrunden är att vi betalar 2 miljoner i hyra om året och 4 miljoner i uppvärmning. Fastigheterna har inte underhållits och kostar, enligt förvaltningsbolaget, 60–90 miljoner att renovera. Brunnsvik har samma uppvärmningskostnad som en industri på cirka 25 000 kvadratmeter.

Vi har all respekt för den nostalgi som finns kring platsen Brunnsvik och vad platsen betytt för dem som studerat eller studerar där. Men i dag behöver folkhögskolan vidga sitt uppdrag och också vara där deltagarna finns. En flytt till Borlänge innebär att vi jobbar ännu mer med dem som behöver oss. Sverige har cirka 130 000 arbetslösa ungdomar och ytterligare 230 000 ungdomar som varken finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Dalarna har stora problem med att ungdomar inte klarar gymnasiet och att de går direkt från skolan och in i socialbidrag. Samtidigt som Dalarna har en hög arbetslöshet behöver länet rekrytera. Företagen behöver duktigt yrkesfolk. Men det finns ingen brygga mellan arbetslöshet och jobb.

Nästa år startar vi en Allmän linje i Borlänge, där ungdomar och äldre som inte har fullständiga gymnasiebetyg får läsa in kärnämnena. Vi kommer att starta flera yrkesutbildningar som Dalarnas företag och kommuner har behov av. Utbildningarna kommer att utformas i samråd med det lokala näringslivet, fackföreningarna och kommunerna.

Självklart har vi stor förståelse för att våra internatdeltagare på nuvarande utbildningar inom konst, skrivande och musik drabbas av flytten. Men deras utbildningar flyttas med till Borlänge.

Att kalla det bolagsplundring att använda skattepengarna till utbildning är ett tecken på att de som gett sig in i debatten lever i det förflutna och har svårt att möta dagens utmaningar. 
I våra ögon är det bolagsplundring att fortsätta betala för byggnader som inte underhållits. I våra ögon är det bolagsplundring att ta skattebetalarnas pengar till hyra och uppvärmning i stället för utbildningsplatser. Vi kan inte kämpa för en plats, vi kan inte kämpa för det som varit, vi måste kämpa för det som är och för framtiden.

Tommy Hindrikes
verkställande tjänsteman, Brunnsviks folkhögskola

Lars Starkerud
ordförande, Brunnsviks folkhögskola

Sofie Wiklund
rektor, Brunnsviks folkhögskola