Socialdemokraterna uppmanar regeringen att snabbt lägga ett förslag till riksdagen om ett system med korttidsarbeten för att möta varslen i svensk industri.

– Jag vill uppmana regeringen att lägga ett sådant förslag som parterna är överens om, så kan vi snabbehandla det i riksdagen, säger Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Mikael Damberg.

Han hänvisar till att parterna på arbetsmarknaden vid varselvågen 2008 efterlyste regeländringar från regeringen, så att det skulle vara möjligt för anställda att under en tillfällig kris ha kvar sin anställning och utbilda sig, i stället för att bli arbetslösa.

Ett liknande system i Tyskland sägs ha räddat 400 000 jobb, enligt Mikael Damberg.

Enligt modellen för korttidsarbete skulle stat, fack och arbetsgivare komma överens om att införa en korttidsersättning som i viss mån ersätter bortfallen lön. Arbetsgivaren betalar ut korttidsersättning,utan att behöva betala arbetsgivaravgift, och staten betalar i sin tur en del av ersättningen.

Korttidsarbetet ska kombineras med utbildning så att företagen kan behålla och stärka sin kompetens. Samtidigt finns de anställda kvar i verksamheten för att snabbt sätta i gång produktionen när efterfrågan ökar.

– Anders Borg sa i februari att han skulle titta på ett sådant system. Det vore bra om regeringen nu snabbt lägger ett sådant förslag, säger Mikael Damberg.