Kommunals ordförande Anneli Nordström borde följa demokratiskt fattade beslut och inte välja en egen linje i fråga om vinstuttag i välfärden, skriver företrädare för LO och Kommunal.

I tidningen Dagens Samhälle nr 32 kunde man läsa att Kommunals ordförande Annelie Nordström inte tror på LO-kongressens beslut angående att förbjuda vinster i välfärden (”Tror inte på non profit-företag”). Vi blir både förvånade och upprörda över detta uttalande.

Det är ett angrepp mot demokratin när man som ordförande tar sig rätten att strunta i fattade demokratiska beslut. Det ger också signalen till alla förtroendevalda inom arbetarrörelsen att om man inte gillar ett demokratiskt fattat beslut också kan verka för något helt annat. Kongresser som är arbetarrörelsens högsta beslutande organ är till för att följas, annars är risken uppenbar för total oenighet (anarki).

Det är riktigt att Kommunals förbundsledning uppmanade Kommunals LO-kongressombud att avslå motionen om förbud för vinster i välfärden och om att riva upp lagen om valfrihet (LOV). Vi var då många LO- kongressombud från Kommunal som reagerade starkt på denna uppmaning och aviserade att vår ståndpunkt är att bifalla motionen i sin helhet.

Efter debatten på kongressen kunde ordföranden konstatera det högsta bifallsropet under hela kongressen.

Det var så öronbedövande så att ingen begärde votering.

Svenska folket uttalar sitt stora stöd i undersökningar då 80 procent säger nej till vinster i vård, omsorg och skola. Skulle vi fråga Kommunals medlemmar hur de ser på vinster i välfärden så är det vår övertygelse att fler än 80 procent av medlemmarna skulle säga nej till att företag tjänar pengar på gamla, sjuka och barn.

Annelie Nordström lyssnar på medlemmarna säger hon. Det gör vi också! Och hör hur medlemmarna vittnar om sämre anställningsvillkor, minskad bemanning med cirka 10 procent och ständiga effektiviseringar.

Anneli Nordström skyller på politikerna som lägger ut verksamheterna på entreprenad och att man inte ställer tillräckligt höga kvalitetskrav. Riskerna med konkurrensutsättningen är just det, att företagen lägger sig lågt för att skapa en högre vinst. Denna vinst får Kommunalmedlemmar arbeta ihop till de riskkapitalbolag som gör årliga vinster på cirka 15 procent.

Annelie Nordströms och Kommunals uppgift är att arbeta för konkurrensneutrala avtal och vi kan konstatera att det finns mycket att önska i denna fråga. De medlemmar som i dag arbetar inom den privata välfärden skulle många gånger vilja komma tillbaka till den offentliga arbetsgivaren och till bättre avtalsvillkor. Det är vad vi hör när vi pratar med medlemmarna. De behövs i välfärden även om privata företag begränsas. Brukarna betalar vinsterna med sämre välfärd – så kan det inte få fortsätta.

Kommunal Skåne motionerade till LO-distriktet i Skåne 2012 och fick igenom följande att-satser:

• Att LO distriktet i Skåne väcker opinion och driver frågan om att skattepengar inte ska gå till vinstdrivande företag inom välfärden i skola, vård och omsorg och

• Att LO distriktet i Skåne anordnar en informationskampanj om välfärd utan vinstintresse fram till nästa val.
På Kommunals kongress 2010 antog kongressen följande att-satser.

• Att förbundet ska ta upp en aktiv kamp mot fortsatt konkurrensutsättning och för en återdemokratisering och utbyggnad av offentliga sektorn,

• Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en plan för kampen, på kort och lång sikt, gärna i samarbete med andra delar av fackföreningsrörelsen och brukarorganisationer och gärna utifrån exempel från Norge och Trondheimsmodellen.

Vår fråga till Anneli Nordström är: Är det inte din uppgift som ordförande för Kommunalarbetareförbundet att verka för de demokratiskt fattade beslut som Kommunals kongress antog 2010 och LO-kongressen 2012, eller kan man fritt välja?

Vi lovar Kommunals och LO:s medlemmar att göra allt för driva opinion mot att man ska tjäna pengar på gamla, sjuka och barn och att verka för LO-kongressens beslut i denna så viktiga framtidsfråga.

Dan Gabrielsson
Ordförande för LO-Distriktet
Västsverige och kommunalare

AnnKatrin Eneblom
Ordförande LO-distriktet Värmland-
Örebro och kommunalare

Jimmy Runesson
Ordförande LO-distriktet
Skåne och kommunalare

Majlene Ahlgren
Ordförande i LO-distriktet Mellansverige.