Arbetet har haft flera artiklar om hur vibrerande maskiner skadar tusentals arbetare. Läs dem på arbetet.se, sök på ”vibrationer”.

 

Det värsta vi har. Så säger Atlas Copco om borrmaskiner som överskrider gränsvärden för vibrationer redan vid start. Nu ska maskinerna byggas om eller tas ur sortimentet.

Atlas Copco reagerar omedelbart på Arbetets avslöjande om vibrerande monstermaskiner som skadar arbetarna.

– Det är klart att vi inte ska sälja produkter som inte går att använda mer än sju minuter, säger företagets marknadschef Inger Brame.

Det gäller tryckluftsdrivna ”rammar” som bland annat används i tegelbruk världen över. Maskinerna vibrerar så kraftigt att de överskrider gränsvärdet efter sju minuter, visar mätningar som arbets- och miljömedicinkliniken i Lund gjort. Mätningarna gjordes sedan kliniken fått en patient med allvarliga vibrationsskador i bägge händerna.

Patienten, en arbetare i 30-årsåldern, kom från tegelbruket Höganäs Bjuf som använt just Atlas Copcos rammar i många år.

– Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, säger Rickard Vahlberg, business manager på Atlas Copco, det vill säga den person som har yttersta ansvaret för företagets produkter.

– Vi har uppgett tydliga och exakta värden i verktygens bruksanvisning så att operatörerna inte ska skada sig. Sedan är det upp till arbetsgivaren att se till att de inte används mer än sju minuter.

Något som i praktiken inte är möjligt på Höganäs Bjuf, även om arbetarna skulle tillverka en tegelsten om dagen. Det tar nämligen minst en kvart att pressa ihop tegelmassa till färdig tegelsten med hjälp av borrmaskinen.

Atlas Copco säljer fyra sorters rammar. Två av dem slår i gränsen som kräver återkommande läkarundersökningar på noll minuter, och spräcker maxtiden för en arbetsdags jobb efter bara sex minuter, visar en granskning som Arbetet gjort, (se rutan här intill). Motsvarande värden för en del av företagets elektriska slagborrmaskiner var 12 respektive 36 minuter.

I båda fallen handlar det om gamla produkter som man ”inte hunnit uppgradera”, enligt företaget.

Rammarna kommer dock att antingen uppgraderas eller plockas bort från sortimentet, även om de fortfarande kan användas i andra delar av världen, förklarar Rickard Vahlberg.

– I andra länder som inte har lika hårda gränsvärden som vi kan de kanske användas längre än sju minuter.

Samtidigt vill Rickard Vahlberg understryka att arbetsmiljön är ett av de starkaste säljargumenten för företaget.

– Atlas Copco ska vara synonymt med god ergonomi och säker arbetsmiljö.

Catarina Nordander, överläkare vid Arbets- och miljömedicin i Lund, som tar emot ett 50-tal vibrationsskadade arbetare varje år, anser att maskiner som vibrerar så mycket ska förbjudas. Det är jämförbart med farliga kemikalier, hävdar hon.

– Visserligen dör man inte av vib­rationer, men man kan få allvarliga skador och slås ut från arbetslivet.

Magnus Persson är ljud- och vib­rationsexpert på Atlas Copco. Han berättar att han påtalat för ledningen att man antingen ska sluta sälja rammarna eller göra något åt dem. Han håller med om att produkter som bara kan användas i sex eller tolv minuter om dagen borde förbjudas.

– Sådana produkter ska inte finnas. Normalt kontrollerar vi alla produkter mycket noggrant innan vi släpper ut dem på marknaden. Rammarna hör till undantagen.

Totalt har Atlas Copco uppgraderat 3 000 fabrikat av cirka 1 000 modeller bland sina produkter sedan nya regler för mätning av vibrationer infördes i EU i januari 2010, berättar Magnus Persson. Tre anställda har fått jobba heltid för att mäta upp och märka produkterna enligt de nya reglerna.

Problemet är att varken Atlas Copco eller andra tillverkare omfattas av EU:s eller Arbetsmiljöverkets regler för vibrationer i arbetslivet. De får tillverka vilka maskiner de vill. Enda kravet är att det ska anges hur mycket maskinen vibrerar.

Rent teoretiskt har Arbetsmiljöverket möjlighet att stoppa ett arbete där arbetstagarna utsätts för extremt höga vibrationsnivåer. Men det har inte hänt hittills. Och då gäller det bara arbetet, inte själva maskinen.

Tanken är att arbetsgivarna ska köpa de minst vibrerande maskinerna och att marknaden småningom ska sanera sig själv. Finns det inga mindre vibrerande verktyg får arbetsgivaren lägga ner verksamheten eller, som i fallet Höganäs Bjuf, uppfinna en egen lösning.

Som Arbetet skrev i förra numret har företaget byggt om Atlas Copcos rammar så att de kan användas upp till fyra timmar utan att överskrida gränsvärdet.

– Vi har kontaktat bruket för att få ta del av deras lösning, säger Atlas Copcos Rickard Vahlberg.