Uppgifterna om Atlas Copcos värstingmaskiner är hämtade ur en databas som Yrkes- och miljömedicin i Umeå har byggt upp. Kliniken har även tagit fram en busenkel kalkylator för att räkna fram gränsvärdena för varje maskin utifrån tillverkarens uppgifter om maskinens vibrationsstyrka.

Atlas Copco tillverkar inte längre några slagborrmaskiner eller andra handhållna verktyg för byggen och verkstäder, värdena för slagborrar ovan gäller alltså maskiner som inte längre säljs, men fortfarande kan vara i bruk.

I Sverige gäller två slags gränsvärden för vibrationer i arbetslivet. Ett så kallat insatsvärde och ett gränsvärde, alltså ett inner- och ett yttertak för hur mycket vibrationer en arbetare får utsättas för per arbetsdag. När vibrationerna från en maskin slår i innertaket måste arbetarna få utbildning och genomgå regelbundna läkarundersökningar för att få arbeta med maskinen. När vibrationerna slår i yttertaket har arbetaren fått sin dos för dagen och får inte använda maskinen, eller andra vibrerande verktyg, resten av arbetsdagen.

På den svenska arbetsmarknaden finns cirka två miljoner vibrerande verktyg och maskiner som används av drygt en halv miljon arbetare dagligen. Att en tillverkare som Atlas Copco, som annars gör stora investeringar i ergonomi och arbetsmiljö, kan sälja så farliga maskiner, visar att hjärnorna bakom EU:s vibrations­direktiv kan ha överskattat marknadens självsanerande mekanism.