Andelen svenskar som lider av besvär på grund av jobbet har minskat kraftigt på ett decennium. Men fortfarande lider var femte av jobbrelaterade besvär, visar ny undersökning.

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsmiljöverket som står bakom den rikstäckande undersökningen av arbetsorsakade besvär. Den görs vartannat år och bygger på arbetstagarnas egna upplevelser. I år svarade 18 000 personer på SCB:s frågor.

Liksom tidigare åren rapporterar fler arbetare och kvinnor besvär jämfört med män och tjänstemän. Såväl inom enskilda branscher som på arbetsmarknaden i dess helhet.

Transport, utbildning samt vård och omsorg toppar listan över branscher med högst andel anställda som har jobbrelaterade besvär.  Och det gäller både män och kvinnor.

I samtliga branscher uppger 22 procent av kvinnorna 17 procent av männen att de har kroppsliga eller psykiska besvär som orsakats av jobbet. Arbetare lider mest av fysisk belastning, medan tjänstemän oftare klagar på stress.

När det gäller kroppsliga åkommor uppgav drygt 12 procent av männen besvär 2003, mot drygt 8 procent i år. För kvinnor sjönk motsvarande siffra från 16 till 9 procent.

Undersökningen visar överlag på en positiv utveckling. Både färre kvinnor och färre män uppger i år jämfört med 2003 att de varit sjukskrivna fem veckor eller mer på grund av jobbet. Siffran för kvinnor sjönk från 7,5 procent till 2,6 procent under perioden och för män från 4,3 procent till 1,6 procent.

– Arbetsplatserna har fått bukt med en del av de utpräglade fysiska besvären och stressen. Det är positiva signaler, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i en kommentar till undersökningen.

Av dem som haft besvär är det endast 12 procent som anmält besvären till Försäkringskassan. Vanliga orsaker är att man inte anser att besvären varit tillräckligt allvarliga eller att det inte lönar sig att göra en arbetsskadeanmälan eller är rädd att stöta sig med arbetsgivaren.