Varslen och konkurserna i skogsindustrin ökar kraftigt. Över 1 500 anställda har fått lämna.

Svensk industris tungviktare Sverker Martin-Löf kräver nu ytterligare räntesänkningar för att rädda exporten.

Martin-Löf är bland annat ordförande för maktbolaget Industrivärden, storägare i bland andra SCA, Sandvik, AB Volvo och SSAB.

– Det är väldigt viktigt att vi inte har saker som försvårar konkurrenskraften för svensk industri på ett onödigt sätt, säger Martin-Löf till TT.

Riksbankens nyliga räntesänkning räcker inte.

– Jag har svårt att förstå varför Sverige ska ha en annan ränta än euroräntan, säger Martin-Löf.

Svenska styrräntan ligger efter sänkningen på 1,25 procent. Europeiska centralbankens ränta ligger på 0,75 procent.

– Ska vi ha en ränta som väsentligt avviker från dem så tror jag att vi skjuter oss själva i foten, säger Martin-Löf.

Hans resonemang går bland annat ut på att den svenska kronan har stärkts till följd av det högre ränteläget i Sverige. Det fördyrar svenska exportvaror i utlandet, på en redan efterfrågeavmattad marknad.

På onsdagen kom ett nytt storvarsel. Skogskoncernen Södra vill dra ner antalet anställda med 260 personer i Sverige. Den svaga konjunkturen och den starkare kronan anges som orsak. Förlusten blev 200 miljoner kronor första halvåret. Det är samma skäl som flera andra skogsbolag med stora lönsamhetsproblem anger. Nyligen gick två sågverksföretag i konkurs i Norrbotten. Hittills i år har två pappersbruk, ett massabruk och fem sågverk lagts ner eller aviserat om nedläggning, enligt branschorganisationen Skogsindustrierna.

Sammantaget har det varit omfattande aviseringar om personalneddragningar för att sänka kostnaderna, omkring 800 anställda har fått lämna sågverken och lika många i massa- och pappersindustrin under 2011 och fram till och med september i år.

Och mer är på väg. Runt hälften av företagen uppgav i september att de planerar neddragningar.

För sågverken har lönsamheten snabbt försämrats till följd av den starkare kronan. Kronans förstärkning under sommaren medför minskade intäkter för ett normalsågverk på i storleksordningen 40 procent, enligt Skogsindustrierna.