Socialdemokraterna vill satsa två miljarder kronor på att avskaffa fas 3.

– Vi vill satsa på riktiga jobb och utbildningar – därför lägger vi förslag i vår kommande budgetmotion att fas 3 avskaffas, säger Stefan Löfven, som presenterade förslaget tillsammans med Magdalena Andersson och Ylva Johansson, Socialdemokraternas talespersoner för ekonomi och arbetsmarknad, vid en pressträff i dag.

Förslaget ser ut så här:

Alla som finns i fas 3 ska få riktiga jobb i företag, kommuner och landstinget eller i föreningslivet – eller också ska de få utbildning. Socialdemokraterna räknar med att hälften av personerna i fas 3 ska få jobb och att hälften ska utbilda sig, framför allt för att läsa in gymnasiet.

Den som anställer någon i fas 3 får mellan 85 och 100 procent av hela lönekostnaden av staten. Företag får 85 procent, kommuner och landsting 100 procent och föreningar får 75 procent av lönekostnaden.

Riktiga jobb ska betalas med avtalsenlig lön. De som får utbildning får samma ersättning som i dag.

Det ska inte gå att säga nej till jobb eller utbildning. Den som gör det blir av med ersättningen.

För att öka möjligheterna till utbildning utlovar Socialdemokraterna nya studieplatser på till exempel komvux och yrkeshögskolan.

I juni förra året röstade riksdagen igenom ett stopp för nya placeringar i fas 3. Det har inte hänt. Nyligen gick fas 3 om jobbgarantin för unga när det antalet deltagare. Knappt 32 000 deltog i fas 3 i augusti – 5 000 fler än för ett år sedan. Fas 3 kommer att fortsätta att växa, enligt Arbetsförmedlingens prognoser.

Bara anordnarbidraget till dem som tar emot fas 3-deltagare kostar mer än 1,5 miljarder kronor.

I fjol minskade den genomsnittliga ersättningen till de som har aktivitetsstöd från 9 600 till 9 200 kronor i månaden. Ungefär 2 500 deltagare i fas 3 får överhuvudtaget ingen ersättning utan är hänvisade att ansöka om socialbidrag.