Norge, Danmark, Holland och så lite Finland. Det är länderna som LO sneglar på i utredningen om hur vinstuttaget inom välfärden ska begränsas.

• Offentlig sektor I Norge

Här är privata företags rätt att ta ut vinst i välfärdssektorn begränsade.

Det är inte tillåtet att driva skolor kommersiellt om de betalas av skattepengar. Det går dock att driva privata skolor med alternativ pedagogik, förutsatt att det inte sker i vinstintresse.

Även inom barnomsorgen finns begränsningar. Privata företag som tar hand om barn får inte ta ut en orimligt hög vinst, står det i lagen. Vad som är orimligt specificeras dock inte närmare och den senaste tiden en debatt pågått i Norge om att företagen rundar lagen genom att göra stora interna debiteringar.

I den norska vården är bestämmelserna annorlunda. Privata vårdföretag är tillåtna men det är upp till kommunerna att bestämma ifall privata aktörer ska finnas eller inte.

– I Oslo är det tillåtet. Men av Norges 429 kommuner har endast 12 tillåtit privata aktörer, säger Linn Herning på den norska fackliga tankesmedjan For Velferdsstaten.

• Skolor i Danmark, Holland och Finland

I Danmark finns en gräns för hur mycket pengar som företagen inom skolan får ta ut i vinst.

I Holland finns en liknande begränsning i och med att lagen förbjuder skolor som drivs i vinstsyfte. Privata skolföretag har dock rätt att ta ut vinst ur verksamheten – om den inte är för stor.

– Finland är också ett land vi ska titta närmare på. Där drivs utbildningsverksamheten i stiftelseform, säger LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

• Internationellt

I ett internationellt perspektiv har de svenska företagen inom välfärdssektorn unika förutsättningar, säger Kjell Rautio.

–  Vi är det enda land i världen, förutom Chile, där det är helt fritt att plocka ut pengar från skattefinansierad verksamhet som skolor, säger han.

Utredningen om hur facket vill begränsa vinstuttag inom välfärden ska presenteras i början av december.