Arbetsmiljöverket förbjuder ensamarbete med en elev i årskurs sex i Trollhättan från och med nästa termin. Det är huvudskyddsombudet för Lärarnas riksförbund som krävt åtgärden sedan personalen utsatts för våld vid flera tillfällen.

Arbetsmiljöverket har inspekterat skolan på skyddsombudets begäran vid två tillfällen och kommit fram till att den utåtagerande eleven måste ha minst en särskild pedagog vid sidan av läraren, både under lektionstid och på rasterna.

Enligt skyddsombudet har den utåtagerande eleven använt våld mot personalen vid flera tillfällen.

Utbrotten riktar sig alltid mot personalen och inte mot andra elever. Lärarna upplever stress när de är ensamma med eleven och de får planera mycket noga och ”tassa på tå” för att det ska fungera.

På sikt upplever lärarna att situationen är ohållbar – man ligger hela tiden på gränsen till vad man mäktar med, uppger lärarna.

De försöker hela tiden anpassa undervisningen till eleven så att det inte ska inträffa några incidenter, vilket går ut över de andra eleverna.

Men enligt skolans rektor finns det numera inte någon risk att vara ensam med eleven, eftersom han har en ”resurspedagog tillgäng under mycket stor del av dagen”.

Frågan är vad som ska gälla under den mindre delen av dagen, undrar Arbetsmiljöverket och konstaterar att det ”alltid ska finnas en särskild avdelad person till stöd för eleven”.

Myndigheten kräver dessutom att skolan tar fram rutiner och instruktioner för krisstöd, gör en individuell riskbedömning av de elever som uppvisar aggressivt och störande beteende, uppdaterar hot- och våldsrutinerna samt utreder om eleven borde få undervisning i mindre grupp eller individuell undervisning.

Arbetsmiljöverket hotar med ett vite på 90 000 kronor om skolan inte uppfyller de ställda kraven.