Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har i dag beslutat att förordna tio ledamöter till regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet.

Delegationen tillsattes i höstas med uppdraget att ställa samman och sprida kunskap om mäns och kvinnors olika villkor i arbetslivet, stimulera debatten och lämna förslag till hur jämställdheten kan öka och lönegapet mellan män och kvinnor minska.

Trots att Sverige har en arbetsmarknad där kvinnor och män har relativt goda förutsättningar att delta kvarstår en rad problem, konstaterade regeringen i sina direktiv till delegationen. Löneskillnaden mellan män och kvinnor kvarstår – och den har knappast krympt alls de senaste 20 åren. Kvinnor arbetar mycket mer deltid än män, vilket resulterar i lägre pension. Föräldrapenningen tas ut mycket ojämnt, och Sverige har en starkt könsuppdelad arbetsmarknad.

Redan när delegationen bildades förordnades Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, till ordförande för delegationen. De ledamöter som nu har blivit förordnade är:

• Ann-Christin Elken, Proffice AB

• Annika Strandhäll, ordförande i fackförbundet Vision

• Charlotta Undén, Vergenta AB

• Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv

• Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i Företagarna

• Fredrik Hillelson, Novare Human Capital

• Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO

• Lena Abrahamsson, professor vid Luleå Tekniska Universitet

• Lena Granqvist, ekonom vid Saco

• Peter Munck av Rosenschöld, HR-direktör vid ICA Sverige AB

Delegationen ska lämna ett delbetänkande senast den 22 februari 2013, och redovisa hela sitt uppdrag senast den 24 oktober 2014.