Grundlönen för Samhalls personal höjs med 405 kronor i månaden. Den borde inte ha ökat alls, enligt Almega, som anser att de anställda har för svaga motiv att ta jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Efter höjningen uppgår grundlönen för Samhallanställda till 17 905 kronor i månaden. Avtalet innebär också att det så kallade arbetsuppgiftstillägget, som man får efter ett års anställning, höjs med 115 kronor i månaden och nu ligger på minst 875 kronor i månaden (för vissa arbetsuppgifter är det högre). Enligt LO motsvarar avtalet en lönehöjning på 2,6 procent.

– Vi är nöjda, särskilt med tanke på att arbetsgivarna i Almega Samhallsföretagen hade krävt frysta grundlöner, försämrade OB-ersättningar och slopat erfarenhetstillägg, säger Kent Ackholt vid LO, som har samordnat de sju LO-förbund som organiserar Samhalls anställda: IF Metall, Handels, Kommunal, Fastighets, Seko, GS och Hotell- och restaurangfacket.

– Bäst är uppgörelsen om ett löneskydd för anställda som återvänder efter att ha provat att arbeta hos en annan arbetsgivare.

Almega ville alltså inte höja grundlönen alls.

– Vi ville ha en ny introduktionslön det första anställningsåret, som skulle ligga lägre än grundlönen, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör för Almega Samhallförbundet.

– Samhall är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, där man utvecklar sin arbetsförmåga för att kunna gå över till den reguljära arbetsmarknaden. Vi vill att det ska vara så attraktivt som möjligt att byta till ett reguljärt arbete.

Det är inte bra om människor vill tillbaka till Samhall för att de får en bättre löneutveckling där, resonerar Åsa Ramel. Kent Ackholt håller med om att Samhalls anställda ska stimuleras att närma sig den reguljära arbetsmarknaden, men tycker att Almega väljer fel metoder.

– Incitament behövs, men det måste finnas andra medel än låga löner och otrygghet.