LO ska verka för en non-profitprincip inom vård, skola och omsorg. Lagen om valfrihet, som tvingar kommunerna att öppna för privata skolor och vårdcentraler, ska rivas upp.

De besluten fattade LO:s kongress i dag, söndag, efter en debatt som speglade ett kompakt missnöje med att arbetarrörelsen ”stått och sett på” när vårdskandal efter vårdskandal rullats upp.

Frustrationen gällde inte minst Socialdemokraternas inställning till vinstorgierna inom välfärdssektorn. En hållning som Jan-Olof Gustavsson, kongressombud från Målarna, sammanfattade som ett ”hm, ja, okay”.

– På vilket sätt gynnar i vinster i välfärden våra medlemmar? Det är frågan vi ska ställa, sa Jan-Olof Gustavsson.

– Baklängesrevolutionen inom välfärden har pågått länge nog, instämde Bilbo Göransson, kongressombud från Kommunal. Allt som går att sälja säljs, medan arbetarrörelsen säger ”mjä, mjä”. Det är dags att driva ut månglarna ut templet.

Några talare, bland dem Kommunals ordförande Annelie Nordström, pekade på att en del fackliga kollegor kritiserar vinst när de är på facklig kongress, men glatt lägger ut omsorg och personlig assistans på privata entreprenörer i sin roll som kommunpolitiker.

LO:s styrelse ville ha ett kongressbeslut om att LO ska snabbutreda välfärdsfrågorna. Inte för att vi vill ha vinster inom välfärden, utan därför att frågan har diskuterats för lite inom fackföreningsrörelsen och behöver analyseras mer, förtydligade Ulla Lindqvist, som företrädde styrelsens linje i debatten.

Och utredning blir det – men en stark majoritet av kongressombuden ansåg att LO redan nu måste ta tydlig ställning mot alla former av vinstintresse i vård, skola och omsorg, bland annat för att hinna påverka Socialdemokraterna, som har partikongress 2013.

Kongressens beslut byggde på en motion från Handels, som beskriver hur riskkapitalbolag täljer guld i skattefinansierade verksamheter, med utarmad service, betygsinflation och överetablering av vårdcentraler i välmående områden (men flykt från områden med sociala problem) som följd.

Handels hänvisar också till Kommunals rapport, som pekar på att omkring 100 000 svenskar – främst kvinnor – har gått ner i arbetstid för att de måste vårda sina anhöriga. Jämfört med 1980-talet har utvecklingen gått bakåt.

– LO-kongressens beslut innebär att den utredning som LO ska göra om välfärdspolitiken låses, kommenterar Stefan Carlén, förbundsekonom och verksamhetschef på Handels. Att ett enigt LO står bakom non-profitprincipen kommer att få stor betydelse.

Exakt hur non-profitprincipen ska utformas juridiskt får utredningen undersöka. Men kompromisser av den typ som Miljöpartiets kongress beslutade om i går (lördag) – att vinster ska få delas till aktieägarna om de är skäliga – kan inte bli LO:s linje.