LO-kongressen sa i dag ja till flera motioner som vill öka anslagen till Arbetsmiljöverket och som vill blåsa nytt liv i den nedlagda arbetsmiljöforskningen.

Omedelbart efter valsegern 2006 beslutade alliansregeringen att lägga ner Arbetslivsinstitutet (ALI) och drastiskt skära ner anslagen till Arbetsmiljöverket. Det har lett till att antalet experter och arbetsmiljöinspektörer nästan halverats. Som en direkt följd har inspektionerna ute på arbetsplatserna minskat med en fjärdedel jämfört med 2006.

Därmed har myndighetens möjligheter att gripa in mot dåliga arbetsmiljöer kraftigt försämrats. Skyddsombud får inte längre det stöd de behöver och många arbetsgivare slipper därför eventuella krav på åtgärder.

Förra året dog 1 400 arbetstagare i sjukdom, olyckor eller självmord på grund av en dålig arbetsmiljö. I genomsnitt dör en byggjobbare i månaden, berättade Byggnads ombud Magnus Olofsson på kongressen i dag.

– Tänk om det dog tolv läkare eller tolv lärare på jobbet varje år. Skulle samhället acceptera det? I grunden handlar det om att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar.

När ALI lades ner hade institutet under sina sju decennier lyckats skaffa sig en unik ställning i världen genom sin arbetslivsforskning. Med Ali försvann också landets enda arbetsmiljöbibliotek och den mycket uppskattade utbildningen av förtroendevalda och skyddsombuden.

Stödet till arbetslivsforskningen har sedan dess minskat med 200 miljoner kronor enligt LO-styrelsen och hälften av forskarna har försvunnit. De som är kvar är utspridda på olika universitet där de måste söka pengar på samma villkor som övriga forskare. Något som har lett till att den tvärvetenskapliga arbetsmiljöforskningen minskat kraftigt.

Flera motionärer förslog att LO ska jobba för en samlad arbetsmiljöforskning, för att återskapa arbetsmiljöbiblioteket och för att öka anslaget till Arbetsmiljöverket.

LO-styrelsen ställer sig bakom motionerna och konstaterar att de kraftiga besparingarna har lett att färre arbetsmiljöbrott kan hindras.

Inte bara fackförbunden, utan även EU, varnar för riskerna med nedskärningarna, påpekar styrelsen. EU påminner om ILO:s rekommendation om en inspektör per 10 000 arbetstagare. I dag har vi 0,6 inspektörer på lika många arbetstagare.