Försäkringskassans personal har fått flera checklistor för hur ett samtal med ”suicidnära kund” ska förberedas och genomföras. Här är några av de allmänna råden inför ”det svåra samtalet”:

  • Visa att du bryr dig. Det är kunden som är i fokus, inte du.
  • Det är relationen mellan dig och kunden som är viktig, inte att du genast agerar, ringer samtal eller mobiliserar andra.
  • Lyssna, var öppen och fördomsfri, avstå från att moralisera och försök att ringa in huvudproblemet.
  • Låt kunden komma med egna lösningar.
  • Fråga om kunden vill komma i kontakt med psykiatrin, vårdcent­ralen, polisen, socialtjänsten eller jourhavande präst.
  • Avsluta samtalet i samförstånd.
  • Se till att du själv får stöd.