Dåligt psykosocial arbetsmiljö kan hindra en återgång i arbetet för personer som haft utmattningssymptom.

– Om arbetsklimatet inte är tillåtande finns det en risk att vi håller våra känslor och tankar för oss själva, vilket varken gynnar arbetsmiljön eller vår hälsa. När de sjukskrivna ska tillbaka till arbetet kan ett dåligt psykosocialt arbetsklimat både försvåra arbetsrehabiliteringen och förlänga sjukskrivningen, kommenterar Sofia Norlund sin egen avhandling som hon la fram vid Umeå universitet i höstas.

FOTNOT: Avhandlingen heter Psykosociala arbetsfaktorer och burnout – en studie av en arbetande allmän population och patienter vid en stressrehabiliteringsklinik, Umeå universitet, 2011