Kommunal är i konflikt med de tre stora riskkapitalbolagen i assistansbranschen: Humana, Frösunda och Team Olivia. Tillsammans omsätter de nästan fyra miljarder kronor.

Personliga assistenter i privata bolag tjänar sämre än kommunalt anställda. Medellönen i privata bolag är 19.500 kronor mot 20.400 kronor i kommunerna.

Riskkapitalbolagen tjänar runt 120 miljoner om året på de lägre lönerna.

Men det var inte storleken på löneförhöjningarna som fick Kommunal att säga nej till medlarnas bud för 20.000 personliga assistenter. Det var i stället två andra hjärtefrågor för en grupp som har de ”sämsta anställningsvillkoren på hela arbetsmarknaden”, enligt avtalssekreteraren Lenita Granlund.

– Vi vill att månadslön ska vara norm i stället för timlön och vi vill ha minst en månads uppsägningstid. Det finns ingenting i medlarbudet som överhuvudtaget tillmötesgår våra krav, säger hon.

Därmed är det blockad mot nyanställningar i sju assistansbolag, som ingår i tre riskkapitalkoncerner. Blockaden trädde i kraft klockan 02.00 natten till fredag, den 20 april. På måndag utvidgas konflikten till flygbussarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 230 förare går i sympatistrejk.

– Ansvaret vilar tungt på Kommunal. Vi har sagt ja till löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Almega Vårdföretagarna.

Drygt 200 företag, hälften med under tio anställda, är med i Vårdföretagarna. De verkar i en ”hårt pressad bransch”. Det är Almegas sätt att beskriva verkligheten.

En annan verklighetsbild är att sju av tio personliga assistenter på Almegas område jobbar i någon av de tre koncerner som är uttagna i konflikt. Koncernerna är bjässarna inom personlig assistans. För någon månad sedan konstaterade en statlig utredning att Humana och Frösunda tillsammans har 40 procent av den privata marknaden.

Om man lägger till Team Olivia har de tre stora ungefär halva marknaden.

Det här är företag som växer genom att köpa upp andra assistansbolag. Team Olivia köpte fyra bolag 2010 och ytterligare två i början av 2011. Den utvecklingen ska fortsätta:

– Vår framtida utveckling ser god ut och koncernen har fortsatta planer på expansion genom förvärv och organisk tillväxt, står i Team Olivias senaste årsredovisning för 2010.

Riskkapitalbolagens upplägg för att undvika skatt är väl känt efter uppmärksamheten kring Carema. Ägarna lånar ut stora pengar till bolagen. Räntan är avdragsgill och sänker bolagssskatten.

Nyhetsbyrån TT gick nyligen igenom Humanas årsredovisning. Omsättningen var 2,1 miljarder 2010. Rörelsevinsten blev 104 miljoner kronor. Räntorna kostade 83 miljoner. Därmed var nästan hela vinsten borta – liksom skatten.

Frösunda gjorde en rörelsevinst på drygt 20 miljoner kronor under andra halvåret 2010. Efter räntor på tolv miljoner återstod bara åtta miljoner.

Inga-Kari Fryklund understryker att Almega Vårdföretagarna inte  sluter avtal för ”ett eller två bolag”.

– Det finns väldigt många små och medelstora företag i branschen. Och vi sluter avtal som ska fungera för hela branschen.

Hon understryker att medellönen på 19 500 kronor i månaden är grundlön.

Medlarbudet innebar löneökningar på 685 kronor för 15 månader. Kostnaden skulle rymmas inom ramen för ”märket” på 2,6 procent. För att klara det räknades ob- och jourersättningar upp enbart med 1,48 procent.

Därmed skulle den vanligaste jourersättningen på 24:40 kronor i timmen räknas upp med 36 öre.

Kommunals krav om månadslön vill medlarna skicka över till en arbetsgrupp.

Kravet om uppsägningstid föranleds av att personliga assistenter kan få sparken utan varsel – till exempel om brukaren inte vill ha dem. De får gå samma dag.

Medlarbudet innehöll inget om längre uppsägningstid.

Lön: 9.331 kronor

Deltid 48 procent. Så mycket jobbade Frösundas personliga assistenter i medeltal under andra halvåret 2010.

Då blir lönen 9 331 i månaden, om man utgår från 19 500 kronor för heltid.

Många personliga assistenter jobbar deltid. Det gäller både kommunalt och privat anställda, men heltid är vanligare i kommunerna.

Frösunda LSS hade 4.334 anställda under andra halvåret 2010, enligt årsredovisningen. Deras sammanlagda arbetstid motsvarar 2074 årsarbetare.

Det betyder att var och en jobbade 48 procent i medeltal.