Alla förväntade sig strejk och att mötet med medlarna skulle gå fort. Men parterna, Handels och Svensk Handel sitter fortfarande i möte med medlarna och nu framstår läget mer oklart. Vad händer?