Foto: Robert Granström

Det krävs eldsjälar och god kontakt med företagen för att ett praktikprojekt ska kunna bli framgångsrikt, anser arbetsförmedlingens Jan Ström och IF Metalls Per Lindbäck.

 

Praktikringen startade för att behålla arbetskraft i industrin – trots att den gick på knäna. Mer än en tredjedel av deltagarna i projektet har fått jobb eller påbörjat utbildningar.

2008 slog den ekonomiska krisen till i Skellefteå och många metallare förlorade sina jobb. Då pratade Arbetsförmedlingens Jan Ström och Per Lindbäck, ombudsman på IF Metall, ihop sig. Resultatet blev projektet praktikringen.

De arbetslösa skulle få en möjlighet till vidareutbildning varvad med praktik på flera av de lokala företagen. Utbildningen fanns redan på Lernia i staden. Genom att deltagarna skulle få praktik på andra företag än där de senast jobbade kunde de visa upp sig för en ny möjlig arbetsgivare, men framför allt slapp de sitta hemma.

– Första rundan 2009 hade ing­en något att göra på arbetsplatserna, men det var värdefullt att företagen ändå ställde upp och tog emot praktikanter, säger Per Lindbäck.

– 700 jobb är borta sedan 2008, det var många som la ner då. Så det är viktigt för hela bygden att  de företag som nu finns kvar kan fortsätta.

Inom projektet utbildas handledare som ska kunna ta hand om praktikanten, så praktikringen innebär även ett engagemang från arbetsplatserna.

Nu har ringen bytt fokus, och riktar sig mer till långtidsarbetslösa. Deltagarna i årets omgång var indelade i två grupper.

I den ena hade de viss erfarenhet, men få yrkeslicenser eller ingen utbildning. Målet var att inspirera deltagarna till vidare studier.

Den andra gruppen bestod av arbetslösa med viss utbildning men lite erfarenhet. För dem kan det vara positivt att få visa upp vad de kan på plats, berättar IF Metalls Per Lindbäck.

– En del fackligt folk är emot praktik, men nu har vi den regering vi har och på tre veckor hinner man inte bli utnyttjad på arbetsplatsen. Att gå bredvid och lära sig finns ju inom många yrken, och vi har unga i dag som aldrig har varit ute på en arbetsplats, säger han.

Av projektets totalt 80 praktikanter har ungefär 20 personer fått jobb i praktikföretagen, och tio har påbörjat en utbildning.

– Styrkan i det här projektet är samarbetet och samsynen, säger Arbetsförmedlingens Jan Ström.

Han har själv en lång bakgrund inom verkstadsjobb och har därför ett lokalt kontaktnät, precis som Per Lindbäck.

– IF Metall har fortfarande lokalkontor, många fler än andra förbund, och det är viktigt. Vi träffar våra medlemmar på föräldramöten och i kassakön. I sådana här projekt är det säkert en fördel att vi känner folk, säger han.

Fakta

Praktikringen

Inhopp på fem ­arbetsplatser

• Praktikringen är ett samarbete mellan IF Metall, Arbetsförmed­lingen och Teknikföretagen i Skellefteå.

• Deltagarna varvar studier med praktik på fem olika arbetsplatser, max tre veckor på varje.

• Den första rundan startade 2009. Den fjärde och senaste avslutades i mars i år, då 24 praktikanter var ute på de fem företagen.