Valrörelsen 2014 tjuvstartade inte i TCO-huset i Stockholm tidigare i dag – men det var uppenbart att debattämnet blir en av de stora valfrågorna. Ungdomsarbetslösheten.

Det framgick av uppställningen. S-ledaren Stefan Löfven var där liksom partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson och integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

På en punkt är alla överens: ungdomsarbetslösheten måste pressas tillbaka. Frågan är bara hur man kommer dit. Där går meningarna i sär, även om det finns lite av samstämmighet också.

Erik Ullenhag håller med TCO-basen Eva Nordmark om att en utbildningsgaranti för unga är en bra idé. Tre av tio går ur gymnasiet utan fullständiga betyg. TCO vill att de ska få chansen att reparera betygen på komvux.

Och Erik Ullenhag vill gärna ta bort utbildningsförbudet i jobbgarantin för unga, där arbetslösa ungdomar hamnar i 15 månader.

– Komvux fungerar bra och det borde öppnas möjligheter för utbildning på komvux i jobbgarantin för unga, tycker han.

Det återstår att se om det här är Folkpartiets eller hela regeringens uppfattning.

I övrigt går uppfattningar isär på många punkter. Erik Ullenhag vill ha lägre ungdomslöner, avskaffa turordningsreglerna i las och öppna för längre provanställningar av unga.

– Vi ska höja kompetensen – inte sänka lönerna, lyder budskapet från Stefan Löfven, som vill ha 20 000 platser i ett nytt kunskapslyft, 6 500 nya platser på yrkeshögskolan och 8 700 nya platser på högskolan.

Erik Ullenhag tror däremot att satsningen på ordning och reda, tidigare betyg och nationella prov ska märkas när dagens yngre skolbarn ska ut på arbetsmarknaden om tio år eller så.

– Folkpartiet i Sollentuna går i bräschen för sänkta ungdomslöner. Som IF Metallordförande var Stefan Löfven med om att förhandla fram ett avtal om lägre ungdomslöner.

Och utbildning, är han noga med understryka:

Folkpartiet i Sollentuna vill ha en ren lönesänkning. De har inte förstått vad vi gjorde i IF Metall. Vårt avtal innebär att ungdomarna ska få arbetspraktik med en utbildningsplan och en handledare.

Eva Nordmark gör inte heller vågen för lägre ungdomslöner. Hon pekar på löneupproret bland blivande sjuksköterskor. De vägrar att ta sommarjobb för mindre än 24 000 kronor i månaden.

– De erbjuds 21 500 kronor i månaden efter akademiska studier.

En av fyra unga under 25 år var arbetslösa i januari, enligt Statistiska centralbyrån. Den siffran säger inte hela sanningen. Nästan hälften av dem som räknas som arbetslösa, 66 000 unga, pluggar på heltid. Å andra sidan finns det en lika stor grupp som vill ha jobb men inte söker. De räknas inte som arbetslösa.

Men framför allt är det skillnad på arbetslösa och arbetslösa i den unga generationen. De välutbildade får jobb snabbt. De sämst utbildade riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet.

På några år har antalet långtidsarbetslösa ungdomar tredubblats. I januari var 12 600 ungdomar inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. Där hamnar de efter ett och ett halvt års arbetslöshet.

252 ungdomar under 25 år deltog i fas 3. Där hamnar de efter tre och ett halvt års arbetslöshet.