Foto: Pontus Lundahl

Arbetsförmedlingen står fast vid att de sjuka som utförsäkras för andra ­gången inte kan delta i arbetslivsintroduktion på nytt. I stället kan de delta i andra ­program. Det räddar Anneli Thörnroth från ekonomisk katastrof.

Sedan 2008 finns en gräns för hur länge man kan få ersättning från sjukförsäkring. De sjuka som passerar den får gå till arbetsförmedlingen och delta i arbetslivsintroduktion, ett särskilt program för utförsäkrade, vilket ger dem rätt till aktivitetsersättning.

Så gjorde vårdaren Anneli Thörnroth i Motala, som plågas av svår värk sedan många år, då hennes tidsbegränsade sjukersättning löpte ut våren 2011.

Men den 10 november 2011, då Anneli blev utförsäkrad för andra gången, sa Arbetsförmedlingen nej till en ny omgång. Programmet är tänkt just som en introduktion, där möjligheterna att arbeta eller delta i andra program utreds.

Beskedet blev en kalldusch för både Anneli Thörnroth och hennes handläggare vid försäkringskassan. Plötsligt hotades Anneli av ekonomisk katastrof.

– I somras sålde vi bilen, eftersom jag var för sjuk för att köra den. Tack vare de 30 000 kronor det gav har vi klarat oss, förklarade Anneli Thörnroth i Arbetet (då LO-Tidningen) den 3 februari i år. Pengarna, som skulle ha gått till en ny och mer handikappvänlig bil, fick gå till mat.

Efter en rad turer har arbetsförmedlingen nu skrivit in Anneli Thörnroth i ett annat program, aktiviteter inom vägledning/platsförmedling. Det sker retroaktivt från den 10 november 2011. Därmed kommer hon att få aktivitetsersättning för de tre månader hon varit utan inkomst.

– Det känns förstås bra att Arbetsförmedlingen har pusslat ihop en lösning för mig, säger Anneli Thörnroth. Men oron för ekonomin har tagit väldigt mycket energi, som jag borde ha använt för min rehabilitering.

Stefan Höög, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Motala, förklarar:

– Vår principiella hållning är fortfarande att man bara kan delta i arbetslivsintroduktion en gång.

– Men andra program kan bli aktuella i stället, efter en individuell arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Enligt Siri Persson, som arbetar med rehabilitering till arbete vid Arbetsförmedlingens huvudkontor, ska förmedlingen alltid garantera de utförsäkrade något program.

– Det är det som blivit fel i Motala. Det är förstås olyckligt.

Att arbetslivsintroduktion bara ges första gången gäller dem som (i likhet med Anneli Thörnroth) utförsäkras när deras tidsbegränsade sjukersättning på deltid tar slut, för att sedan utförsäkras en gång till när sjukpenningdagarna är förbrukade.

Utförsäkrade som kommer tillbaka till sjukförsäkringen på heltid och går igenom en ny period med sjukpenning i maximala 914 dagar kommer däremot att få delta i arbetslivsintroduktion en andra gång, enligt Siri Persson. Ännu har ingen hunnit gå två sådana hela varv i sjukförsäkringen. Arbetsförmedlingen räknar med att ta emot de första i augusti.

Fakta

Systemet bättras på i efterhand

Det gick fort när regeringen änd­rade sjukförsäkringen 2008.

Anneli Thörnroths öde visar att politiker och myndigheter inte hade tänkt igenom vad som ska hända alla dem som är för sjuka för arbetsmarknaden, men inte beviljas förtidspension, och därför studsar mellan sjukpenning och utförsäkring.

När Arbetet (då LO-Tid­ning­en) tog upp Anneli Thörnroths dilemma med social­försäk­rings­minister  Ulf  Kristersson  i  feb­ru­ari uttryckte han förvåning över att arbetsförmedlingen inte ville anvisa till arbetslivsintro­duktion en andra gång. Ar­bets­för­med­lingen har å sin sida varit osäker på hur situ­a­tionen ska lösas för dem som utförsäkras på deltid, bland annat därför att man inte kan ha sjukpenning och akti­vitetsersättning samtidigt.

Anneli Thörnroths situation komplicerades av att Arbetsförmedlingen i Motala inte ens hade fattat ett formellt beslut, varför hon inte kunde få sin sak rättsligt prövad.

Först efter påstötningar från hennes juridiska ombud, förbunds­juristen Angelin Olsson de Groat vid LO-TCO Rättsskydd, kom ett skriftligt beslut. Hon anmäler därför Arbetsförmedling­en till justitieombudsmannen.