Lönegapet mellan män och kvinnor är ett allvarligt problem tycker sju av tio europeer. Under årets internationella kvinnodag riktar Europaparlamentet uppmärksamheten mot jämställda löner.

Lite drygt hälften av alla europeer tycker att jämställdhetsfrågor är viktiga, enligt den undersökning EU-parlamentet låtit göra där 25 000 personer intervjuats om sin syn på jämställdhet i allmänhet och jämställda löner i synnerhet.

Den viktigaste jämställdhetsfrågan är våldet mot kvinnor, tätt följd av lönegapet mellan könen och trafficking, enligt de tillfrågade.

– Lönegapet ses som väldigt viktigt. När vi frågar specifikt om det är det nästan sju av tio som säger att det är ett stort problem, sade Mikael Gustafsson (V), ordförande för EU-parlamentets jämställdhetsutskott när undersökningen presenterades på ett seminarium i Bryssel i går.

Av de tillfrågade i Sverige tyckte hela åtta av tio att lönegapet var ett allvarligt problem, och i 25 av EU:s 27 länder delade en majoritet av intervjupersonerna den uppfattningen.

Även om det är fler kvinnor som tycker att frågan är viktig så tycker också en klar majoritet av männen att ojämställda löner är ett allvarligt problem. För att komma tillrätta med lönegapet vill nästan hälften av de tillfrågade se åtgärder på EU-nivå, medan något färre tycker att det är något länderna själva måste ta tag i.

– Det är tydligt att man vill se EU ta tag i frågan och göra något åt den, men om det innebär lagstiftning, starka rekommendationer till länderna eller något annat, går inte att utläsa av undersökningen, sade Mikael Gustafsson.

Kvinnor i Europa tjänar i genomsnitt 17,5 procent mindre än män, men variationen är stor mellan olika länder. I Sverige tjänade kvinnor 14 procent mindre än män i genomsnitt år 2010.