Införandet av pappamånader fick en tydlig effekt på uttaget av föräldraledighet bland fäder.

När den första pappamånaden infördes 1995 blev det ”mycket vanligt” att pappor använde en månads ledighet. Och när den andra pappamånaden infördes 2002 tog fäderna oftare ut två månaders föräldraledighet, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Men jämställdhetsbonusen har ännu inte haft någon tydlig effekt på uttaget bland pappor.