Nu backar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) och ställer sig bakom beslutet om återgång till de gamla reglerna i sjukförsäkringen om hur arbetsförmågan ska prövas efter 180 dagars sjukskrivning.

”Nu tar vi ett steg tillbaka och sedan två steg framåt på vägen mot en bättre sjukförsäkring”, skriver Kristersson på DN Debatt.

Samtidigt föreslår regeringen att ett nytt arbetsförmågebegrepp bör införas i lagstiftningen 2013.

Riksdagen beslutade två gånger under 2011 om att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar, enligt de gamla reglerna. Kristersson gav i februari 2012 beskedet att han inte tänkte lägga någon sådan proposition, vilket fick oppositionen att hota med en misstroendeförklaring mot honom.

Men nu backar han och på torsdagen kommer regeringen avisera en omedelbar proposition till riksdagen där man föreslår en lagändring om återgång till de gamla reglerna.

Samtidigt vill han ändra reglerna och införa ett nytt sätt att bedöma människors arbetsförmåga.

”Det riktigt svåra är att göra rätt bedömning av själva arbetsförmågan i varje enskilt fall”, skriver Kristersson, som efterfrågar en mer kvalificerad och mer individuell bedömning av sjukskrivnas arbetsförmåga.

Försäkringskassan ska tillsammans med Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen ta fram ett verktyg för att bedöma vad enskilde sjukskrivnes arbetsförmåga.

”Detta vägs sedan mot de krav som olika sorters arbeten ställer”, skriver Kristersson på DN Debatt.

– Det är bra att regeringen, efter hård press, nu backar. Det betyder mycket för dem som drabbas av reglerna, säger MP:s gruppledare i riksdagen, Gunvor G Ericson, till TT.

– Det här var ett viktigt beslut, fortsätter hon.

Hon hoppas nu att arbetet med att ta fram nya regler för att bedöma människors arbetsförmåga blir brett och inkluderar både oppositionen och arbetsmarknadens parter.

”Det är utmärkt och naturligtvis helt rimligt att regeringen gör som riksdagen vid två tillfällen beslutat. Det kommer att ha stor betydelse för de människor som drabbas av prövningen mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad som nu görs efter 180 dagar”, säger Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiets talesperson i sjukförsäkringsfrågor, i ett pressmeddelande.

Hon skriver att dagens regler får ”helt orimliga konsekvenser” och att de gamla reglerna är mer rättssäkra.

– Det är utmärkt att regeringen backar, det här kommer att betyda mycket för de människor som drabbas av nuvarande regelverk, säger riksdagsman Tomas Eneroth (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

– Den press vi bedrivit i riksdagen får nu effekt. Det kommer att behövas fler förändringar i sjukförsäkringen framöver både när det gäller ersättningar och regelverk, men i dag ska vi glädjas åt att regeringen backat på den här punkten.

Ulf Kristersson vill också införa ett nytt arbetsförmågebegrepp, som bättre ska bygga på ”den enskildes egna medicinska förutsättningar för arbete och en rättssäkrare tillämpning”.

– Det är viktigt att fortsätta utredda arbetsförmågebegreppet och jag hoppas att den utredningen kan samverka med arbetsmarknadens parter. Men det viktigaste är att nu få en lagändring så att nuvarande utsortering upphör, säger Tomas Eneroth.