Framtidens toppolitiker dömer ut regeringens arbetsmarknadspolitik. Men sju av de åtta basarna i ungdomsförbunden tror på fackets framtid.

Sedan valet har sju av riksdagspartiernas ungdomsförbund bytt ordförande. Kvar är endast Adam Cwejman som leder Liberal ungdom sedan sommaren 2009.

LO-Tidningen har tagit pulsen på 2020-talets toppolitiker. Och ingen av dem är särskilt nöjd med den politik som regeringen för när det handlar om arbetsmarknaden.

– Regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats. Hittills har det mest handlat om att sänka skatterna generellt. För ungdomar har det handlat om att halvera arbetsgivaravgifterna, säger Gabriel Wikström, ordförande i SSU.

– Men den politiken har inte slagit särskilt väl ut, tycker han. Arbetslösheten är ungefär lika stor som när alliansregeringen tillträdde 2006 och de unga arbetslösa har också blivit fler.

Han får medhåll av Björn Lindgren, språkrör för Grön ungdom:

– Regeringens politik är uppenbarligen ett stort misslyckande. Den har haft sex år på sig – och inte lyckats. Inga förslag har lagts på områden vi tror på, som förbättringar för småföretagen. Utbildningen styrs mot en gammaldags skola och den gröna omställningen verkar ha glömts bort.

Kritiken är, kanske inte oväntat, kraf­tig från oppositionspartiernas ungdomsledare, och Ung vänsters ordförande Stefan Lindborg fyller på:

– Det är mycket prat om arbetslinjen men inget händer som utmanar arbetslösheten. Regeringen gör inte tillräckligt för att stimulera arbetsmarknaden under krisen.

Men inte heller regeringspartiernas egna ungdomsförbund gör tummen upp för regeringen Reinfeldts sätt att sköta arbetsmarknadsfrågorna.

– Regeringen har gjort bra saker för dem som står längst från arbetsmarknaden, som utförsäkrade eller personer med utländsk härkomst.

Men den har inte gjort tillräckligt, som till exempel att skapa ett företagsklimat där folk vågar starta företag eller skapa ett klimat som gör Sverige bra för innovationer, säger Erik Bengtzboe, Muf.

– Jag tycker att den moderata ministern har tagit alldeles för lätt på ungdomsarbetslösheten. Jag skulle vilja se att regeringen vågade göra mer, säger Hanna Wagenius, ordförande i Cuf.

De åtta ungdomsförbundens ordförande skiljer sig mer åt när de ska beskriva sina förväntningar på oppositionen och Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven.

– Jag förväntar mig en annan ekonomisk politik som prioriterar satsningar på välfärden och gör något åt otryggheten för ungdomar, säger Ung vänsters Stefan Lindborg.

Vänsterpartiet får oväntat, möjligen oönskat, stöd från Sverigedemokraternas ungdomsbas, som delar ut beröm till den nya partiledaren.

– Jonas Sjöstedt gjorde en bra partiledardebatt och lyfte många arbetsmarknadspolitiska frågor, säger Gustav Kasselstrand, ordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

Han instämmer också i typiska vänsterpartistiska krav.

– Vi behöver få bort de korta slit- och slänganställningarna som gör att ungdomar inte kan planera sina liv över huvud taget. Vi vill också återupprätta a-kassan. Merparten av dem som blir arbetslösa blir det mot sin vilja. Det finns ingen anledning att slå extra hårt mot dem.

Hälften av ungdomsordförandena är medlemmar i ett fackförbund. Samtliga, med ett undantag, tycker dock att facket har en roll att spela i framtiden.

– Framtidsutsikterna är goda, men bygger på att facken lyckas reformera sig. De måste bli tydligare med vilka rättigheter och skyldigheter medlemmar har, och framför allt förbättra kontakten, så medlemmarna vet hur de ska få hjälp, säger SSU:s Gabriel Wikström.

– Fackförbunden har en lysande framtid om de vågar värna om sina medlemmars intressen och vara tydliga. Men det blir en utmaning för en del av dem, säger Erik Bengtzboe, MUF.

Hanna Wagenius, ordförande i Cuf, vill se öppnare fackförbund.

– I dag skyddar fackförbunden främst dem som redan är inne och har haft ett jobb i 20 år. Facken måste visa att de också är bra för dem som inte har jobb eller har andra anställningar än fasta. Fackförbunden har i stället ansträngt sig för att stänga ute unga.

Aron Modig, KDU, är undantaget som inte tror på facken.

– De har haft sina glansdagar. Fackförbunden är organiserade på ett sätt och ägnar sig åt frågor som inte tilltalar kommande generationer som tidigare. De kommer att försvagas starkt.

Björn Lindgren på Grön ungdom tycker facket ska tänka om när det gäller att höja lönerna.

– Det vore välkommet om fler fackförbund lade fram krav på sänkt arbetstid i stället för höjd lön i varje läge. Facken behöver ta större ansvar för människor som står utan arbete och inte är medlemmar. Genom att driva kravet på sänkt arbetstid, kan fler dela på jobben.

 

Så tycker ungdomsförbundens ledare

Adam Cwejman, ordförande i Liberala ungdomsförbundet (Luf), med i Jusek.

Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?

– Minska risken för arbetsgivarna, så de faktiskt chansar på unga. Det kan man göra genom att minska lönekostnaden, genom speciella ungdomsavtal, lägre ingångslön, en förändring av arbetsrätten.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– En person som inte knyter LO så hårt till S och som ser att alla medlemmar inte röstar på partiet. LO borde ha insett det, lite mindre ”parties and politics” och mer allmänintresse.

Aron Modig, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), inte med i facket.

Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?

– En skarpare politik för företagande, sänkta arbetsgivaravgifter, slopade turordningsregler och slopat sjuklöneansvar för småföretagare.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– Den liberala debattören Fredrik Segerfeldt. Det vore allra bäst.

Erik Bengtzboe, ordförande i Moderata ungdomsförbundet (Muf), inte med i facket.

Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?

– Skapa en skola som ger de grundläggande kunskaperna, en flexiblare arbetsmarknad där det går att konkurrera på lika villkor. Se till att företag kan startas och utvecklas i Sverige genom att göra det enklare och lönsammare att driva företag.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– Haha. Jag hade hoppats på Stefan Löfven, men nu ska jag skaffa en ny favorit. LO borde ta en ledare från något av sina förbund.

Hanna Wagenius, ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf), med i Jusek.

Vad behöver gö­ras för att öka sysselsättningen?

– Det behöver bli lättare att vara företagare, till exempel genom las skrotas. Vi måste också jobba mer med skolan och få in entreprenörstanken där.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– Jag är inte med i LO, så jag ska nog inte lägga mig i beslutet. Förhoppningsvis väljer de någon som representerar medlemmarna och inte Socialdemokraterna.

Gabriel Wikström, ordförande i Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU), med i Handels.

Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?

– Förbättra utbildningen, både gymnasieskolan och den eftergymnasiala utbildningen, samt öka möjligheterna att läsa på vuxenutbildning.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– Pass.

Gustav Kasselstrand, ordföran­de i Sverigedemokratisk ungdom (SDU), ej med i facket.

Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?

– Stoppa arbetskraftsinvandringen. Ta tillbaka sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungaoch rikta in den på att lärlingar får jobb. Statlig jobbgaranti så att de som är i fas 3 får jobb inom försvaret, äldrevården eller i något infrastrukturprojekt.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– En som driver frågan om löne­dumpning och svenska arbetares villkor.

Stefan Lindborg, ordförande i Ung vänster, med i Handels.

Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?

– Mer praktik, yrkesutbildning med mer resurser. Men i grunden behövs en annan ekonomisk politik som bekämpar arbetslöshet, skapar investeringar i infrastruktur och anställningar i välfärden.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– Josefin Brink, vår arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Björn Lindgren, språkrör i Grön ungdom, inte med i facket.

Vad behöver göras för att öka sysselsättningen?

– Slopat sjuk­lö­ne­an­svar och sänkta ar­bets­givarav­gifter för de minsta företagen. Sats­ning på utbildning, höjda lärarlöner, bättre vuxenutbildning, människor måste kunna byta bransch i framtiden. Och en storsatsning på den gröna omställningen.

Vem borde ta över som ny LO-ledare efter Wanja Lundby-Wedin?

– Någon med stark förankring i fackföreningsrörelsen är rimligt. Men jag har för dålig koll.

 

Ardalan Samimi