Har regeringen försökt vilseleda opinionen om sjukförsäkringen? I vår får socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) svara på den frågan inför riksdagens konstitutionsutskott.

Det gör i praktiken ingen skillnad om de sjukskrivnas möjligheter att ta ett annat jobb än sitt gamla prövas enlig de nuvarande reglerna eller de som gällde före 1 juli 2008.

Den uppfattningen har socialförsäkringsminister Ulf Kristersson upprepat ofta de senaste veckorna, då han förklarat varför regeringen inte vill backa till de gamla villkoren för sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning trots att riksdagsmajoriteten har beslutat om just det.

Men den uppfattningen krockar med vad socialdepartementet skrev i juni 2011, då regeringen stod inför ett nederlag om sjukförsäkringen i riksdagen. Ulf Kristerssons departement hävdade då att en återgång till att pröva om de sjuka kan klara något ”normalt förekommande arbete” skulle öka kostnaderna för sjukförsäkringen med 2,4 miljarder kronor om året.

– Det ser ut som att regeringen ville vilseleda riksdagen, vilket är mycket allvarligt, säger Thomas Eneroth (S), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

– Ingen annan instans bedömde att det skulle kosta 2,4 miljarder. Och nu vidhåller inte heller regeringen själv det. Vi misstänker att regeringen skickade in uppgiften om 2,4 miljarder för att påverka opinionen.

Att regeringen försöker vilseleda är allvarligt, hävdar Socialdemokraterna. Ulf Kristersson är därför anmäld till riksdagens konstitutionsutskott för sin hantering av sjukförsäkringen.

– Det här understryker regeringens bekymmer i sjukförsäkringsfrågan, anser Thomas Eneroth. De tappar i regeringsduglighet.