Ni klagar på vår förda politik
för att den saknar all form av logik.
När hoppet står till landets riktigt gamla
och framtid saknar mest den som är yngst.
När de ska bära mer som släpar tyngst
och människor som är längst ner ska ramla.
Vår politik är uttänkt av strategen
och har visst en logik, men lite egen.

Victor Estby

Motord

Läs tidigare Motord och Motbild; det finns en hel radda. Till underavdelningen Motord.