För 100 år sedan infördes de första reglerna om ombud på arbetsplatserna. LO ger ut en bok som lyfter fram skyddsombudens verklighet från 1912 till i dag.

1912 var barnarbete fortfarande lagligt i Sverige och det fanns ingen reglerad arbetstid. Då, för 100 år sedan, infördes de första reglerna om ombud med syfte att minska olyckor.

Den första arbetsmiljölagen kom inte förrän i slutet av 1970-talet. Då fick också skyddsombuden större rättigheter, och möjlighet att vara med redan vid beslut och planering.

I dag är det, trots åtta timmars arbetsdag och kollektivavtal, nästan 800 arbetstagare om året som dör i arbetsrelaterade sjukdomar eller olyckor.

– Skyddsombuden har fortfarande stor betydelse för arbetsmiljöfrågor, sa LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist i går när hon presenterade boken Hundra år med skyddsombud.

Belastningsskador är ett av de områden som hon tycker är viktigast att fokusera på i framtiden. De är vanligast bland arbetarkvinnor, och deras skador blir inte alltid godkända som arbetsskador. Där pekar Ulla Lindqvist på vikten av en god och jämställd företagshälsovård, ihop med rehabilitering.

– Det är samma argumentation som genom historien, att kvinnors skador inte beror på jobben utan tunga varukassar eller något annat, så att arbetsgivarna inte ska behöva ta ansvar för arbetande kvinnors hälsa.

För facket är det viktigt att se till att det finns utbildningar och stöd till skyddsombuden, särskilt de regionala skyddsombuden som Ulla Lindqvist anser behöver mer resurser.

– Det är viktigt att vi kan satsa på våra skyddsombud. Det är ett brett fackligt uppdrag och det krävs mycket utbildning, då får vi väldigt kunniga skyddsombud.

– Det finns en del kvar att göra, men det ska inte ta 100 år!