Förvaltningsrätten i Stockholm har slagit fast att Stockholms läns landsting gjorde fel när de flyttade över psykiatrisk vård av personer med tortyrskador från Röda Korset till det privata bolaget WeMind AB, en upphandling som LO-Tidningen tidigare har skrivit om.

Det är bra att någon instans sätter stopp för åtminstone de värsta avarterna av den borgerliga majoritetens privatiseringsiver i Stockholm.

Det uppenbara syftet med upphandlingen har nämligen inte varit att få bra psykvård för tortyrskadade.

Det främsta syftet har varit att lägga över verksamheten på ett privat företag.

Röda Korsets Center för torterade flyktingar har jobbat med traumatiserade tortyroffer i 25 år.

WeMind AB har aldrig sysslat med frågan förr.

Röda Korset hade i sitt anbud svar på alla ”ska”-satser i anbudsunderlaget.

WeMind AB hade hoppat över lite här och där.

Stockholms Läns landsting tipsade då WeMind AB om hur de skulle svara på de frågor som de hade hoppat över. WeMind AB följde råden och se där! Plötsligt fanns ett underlag som uppfyllde kraven och kunde klubbas av Stockholms politiker!

Och verksamheten var flyttad.

Från en verksamhet med 25 års erfarenhet.

Till ett företag som aldrig jobbat med tortyroffer.

Att ge WeMind AB tillfälle att rätta till sitt anbud så att det skulle behaga makten och uppfylla grundläggande krav är naturligtvis förbjudet.

En upphandling ska inte kunna användas för att putsa de olämpliga buden och ge dem hjälp att styla sig, som nu var fallet.

Ännu är frågan inte avgjord. Beslutet kan överklagas inom två veckor. Så vem vet, eftersom Stockholm Läns landsting verkar se som sin uppgift att både driva WeMind AB:s ansökan och samtidigt besluta i frågan, kanske någon litterärt bevandrad tjänsteman kan hjälpa WeMind AB att skriva ihop sin överklagan.

Men förhoppningsvis tar politikerna sitt förnuft tillfånga och låter Röda Korset fortsätta med det center för tortyrskadade som fungerat utmärkt under 25 års tid.