Chaufförerna ska ha anständiga löner. Det duger inte med en bulgarisk minimilön på 1 000 kronor i månaden.

Så lyder ett villkor när Volvo handlar upp transporter av lastbilschassin från fabrik till kund.

Scania ställer samma krav när avtalet med det norska åkeriet Helge R Olsen&Sönn förhandlas om.

– Vi har ökat kraven och vår uppföljning av att leverantören uppfyller kraven, säger Scanias presschef Hans-Åke Danielsson.

Volvos avtal med åkeriet Olsen & Terra löpte ut vid årsskiftet. Volvo utnyttjade inte möjligheten att förlänga avtalet i ett år.

– Vi valde att göra en ny upphandling med nya och tydligare villkor, berättar Anders Vilhelmsson, informationsdirektör på Volvo Logistics, dotterbolaget som sköter upphandlingen.

I slutet av november skrev LO-Tidningen om bulgariska chaufförer som körde lastbilschassin från fabriken i Göteborg till kunder och exporthamnar i Sverige och Norge.

Samma chaufförer, inhyrda via ett bulgariskt bemanningsföretag, har kört åt både Scania och Volvo. Scania har ett avtal med det norska åkeriet Helge R Olsen & Sönn. Volvo har ett avtal med det norska åkeriets hälftenägda dotterbolag, Olsen & Terra. Det tyska åkeriet Terra äger andra halvan. Terra äger i sin tur det bulgariska bolaget, som hyrt ut chaufförerna till Olsen & Terra.

LO-Tidningens artiklar föranledde Scania att kalla in åkeriets vd Helge Olsen och be honom om en förklaring.

Nu har Volvo inlett en ny upphandling och skickar offertförfrågningar i dagarna. Scania förhandlar om avtalet med Helge R Olsen&Sönn.

Volvo handlar upp transporterna från fabriken i Göteborg till kunder och hamnar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Scania köper transporter från främst fabriken i Södertälje till kunder i Norge.

Båda företagen kommer med ett nytt krav om att chaufförerna ska kunna göra sig förstådda. Volvos krav är kunskaper i engelska, svenska, nor­ska, danska eller finska. Scania kräver engelska plus svenska eller norska.

Det innebär att de bulgariska chaufförerna inte får högre löner. De kan, med något enstaka undantag, inte engelska. Därmed får de inte köra när de nya avtalen börjar gälla.

Volvo handlar upp transporterna från den 1 juni. I det nuvarande avtalet med Olsen & Terra är det bulgarisk lag som gäller. Efter den 1 juni ska lönen följa ”industristandard och gällande lag” i Sverige, Norge, Danmark eller Finland.

– Lön och arbetsvillkor ska ligga inom ramen för det som anses rimligt i branschen, förklarar Anders Vilhelmsson.

Scania skriver ett nytt avtal om transporterna till Norge i februari eller mars. Presschefen Hans-Åke Danielsson har inte sett hur lönekravet är formulerat i offertförfrågan.

– Men vi försöker förvissa oss om att de som jobbar åt våra leverantörer får dräglig ersättning, säger han och hänvisar till att Scania tillämpar OECD:s riktlinjer, som bland annat innebär krav på att leverantören följer lokala avtal för anställda i land det gäller.

Har ni brytt er om lön och anställnings­villkor tidigare?

– Ja, men vi frågar inte våra entreprenörer vad de betalar sina anställda i lön.

Fakta

Kontor inte bostad längre

Olsen & Terras kontor på Ruskvädersgatan 8 i Göteborg är numera bara ett kontor. Det används inte längre som bostad åt de bulgariska chaufförerna.

LO-Tidningens artiklar gjorde att bygglovgruppen i norra Göteborg inspekterade lokalerna för ett par månader sedan. Då hade kontoret använts som bostad sedan hösten 2010. Därmed var det ett svartbygge i lagens mening.

Värden, Svanström Fastigheter AB, slipper dock böter eller sanktionsavgifter. Den olagliga bostaden blir inget fall för byggnadsnämnden eftersom chaufförerna flyttat därifrån.

Norska skyltar stoppade

Olsen & Terra satte norska skyltar på Volvos fabriksnya dragbilar. Den historien slutar med böter. Åklagaren har utfärdat ett bötesförläggande till Helge Olsen.

En fabriksny lastbil får en tillfällig registreringsskylt för transporten från fabrik till återförsäljare eller ex­port­hamn. I Sverige ska skylten vara svensk.