Män och kvinnor har med stöd i lagen värderats olika av försäkringsbolagen. Det ska upphöra i slutet av året.

Det undantag från likabehandlingsdirektivet i diskrimineringslagen som Sverige har i dag leder till diskriminering, anser en dom från EU-domstolen. I går beslutade regeringen därför om en lagändring som kommer träda i kraft den 21 december 2012.

Undantaget i lagen gör det möjligt för försäkringsbolag att göra olika bedömningar vid beräkning av premier och ersättningar beroende på om försäkringstagaren är man eller kvinna.

– Det är ju glädjande att principen att inte diskriminera nu slår igenom även när det gäller försäkringstjänster. Det har inte varit en rimlig ordning att premien enbart satts med utgångspunkt i vilket kön någon har, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.