Allt fler arbetsgivare tecknar en sjukvårdsförsäkring för sina anställda. En utveckling som till stor del drivs av försäkringsmäklarna, anser Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam.

För första gången har branschorganisationen Svensk Försäkring undersökt hela marknaden för privat sjukvårdsförsäkring, alltså försäkringar som ska ge snabb tillgång till sjukvårdsrådgivning, specialistvård och operation hos privata vårdgivare.

Vid årsskiftet 2010/2011 hade sådana försäkringar tecknats för 430 767 personer i Sverige, en ökning med 11,5 procent jämfört med året innan. Även om det inte finns jämförbara siffror längre bakåt i tiden är det tydligt att de privata sjukvårdsförsäkringarna har brett ut sig snabbt.

I de allra flesta fall, över 80 procent, tecknas försäkringen av arbetsgivaren. Mer sällan tecknar fackförbund sjukvårdsförsäkring för medlemmarna, ännu ovanligare är att enskilda personer köper sjukvårdsförsäkring själva.

– Uppenbarligen anser arbetsgivarna att det är värt pengarna. Sjukvårdsförsäkring kan vara ett bra komplement till den offentliga sjukvården, säger Ellen Bramness Arvidsson, chefsekonom på Svensk Försäkring.

När försäkringsbolagen berättar om sina sjukvårdsförsäkringar är ett vanligt argument att man undviker väntetiderna i den offentliga sjukvården och snabbare kan komma tillbaka till arbetet. Svensk Försäkring pekar på en undersökning enligt vilken sjukfrånvaron gick ner med 20 procent i företag som tecknat sjukvårdsförsäkring för sina anställda.

Men att försäljningen av privat sjukvårdsförsäkring drivs av misstro mot den allmänna sjukvården är inte givet. Enligt Statskontoret hör hälso- och sjukvården till de offentliga verksamheter som röner mest uppskattning bland svenskarna.

En underrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen från december 2011 pekar på helt andra drivkrafter. En är skattemässig: Den anställde betalar inte skatt för förmånen, och i många fall är också själva försäkringspremien avdragsgill för arbetsgivaren. En annan är att arbetsgivaren vill framstå som attraktiv i konkurrensen om duktig personal.

Men till detta kommer en ofta förbisedd faktor: försäkringsmäklarna, som hjälper företagen med deras försäkringsskydd. Håkan Svärdman, analytiker vid försäkringsbolaget Folksam, anser att de driver utvecklingen.

– Den här produkten är mäklarstyrd. Ska ett försäkringsbolag alls syssla med företagsförsäkringar, så måste det erbjuda sjukvårdsförsäkring. Den är en del av paketet, så vill mäklarna ha det.

– I vilken mån kundernas behov ligger bakom de allt fler sjukvårdsförsäkringarna är svårt att säga. Trots allt har vi god tillgång till offentlig sjukvård i Sverige.

Folksam hör till de bolag som säljer företagsförsäkringar, inklusive sjukvårdsförsäkringar, och lägger inga moraliska synpunkter på dem.

– Men om marknaden för sjukvårdsförsäkringar skulle växa, så är det klart att det blir spänningar mellan offentligt och privat finansierad sjukvård, säger Håkan Svärdman. Privatfinansierad vård kan då dränera den offentliga vården på personal.