Den svenska regeringen är positiv till det nya förslaget om hur en europakt ska se ut. Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt ger det en möjlighet att vara med på viktiga möten. 
Det argumentet sågas dock av facket.

– Det är nonsens och direkt felaktigt. I alla fall om man läser det förslag på europakt som skickades ut i veckan, säger Johan Danielsson, utredare på LO.

Frågan om att gå med eller inte gå med har länge varit ett huvudbry för både regering och opposition. 
För att hantera den ekonomiska krisen vill EU bilda en pakt för att införa en tuffare budgetdisciplin i EU. Det handlar om ett närmare ekonomiskt samarbete mellan såväl euroländer som nationer som valt att stå utanför den gemensamma valutan.

Inför EU:s toppmöte i december tvekade såväl regeringen Reinfeldt som oppositionen ifall Sverige borde gå med. 
Nackdelen med att gå med är att Sverige binder sig till ett eurosamarbete som påverkar självständigheten att föra en ekonomisk politik. Fördelen anses vara att Sverige får ett inflytande över den ekonomiska politiken som euroländerna diskuterar.

I december var regeringen kritisk avvaktande till pakten men i början av denna vecka började ett omarbetat förslag att cirkulera.

Den svenska statsministern Fredrik Reinfeldt är nu mer positiv till att Sverige ska ingå i pakten.

– Det finns annars all anledning att uppmuntra sådana krav eftersom det kommer att öka budgetdisciplinen och motverka skuldkrisens verkningar i Europa. Men det ska gälla för de länder som har euro och inte dem som valt att säga nej till den, sa Fredrik Reinfeldt i en kommentar.

Enligt statsministern bör Sverige gå med i europakten men en förutsättning att vi inte ska bindas av paktens budgetregler så länge vi inte har euron som valuta.

Enligt Fredrik Reinfeldt kan ett medlemskap öka det politiska inflytandet genom att Sverige får möjligheten att närvara på möten.

Förhoppningen att Sverige ska få sitta med vid euroländernas möten sågas av LO:s EU-expert Johan Danielsson.

– Det är direkt felaktigt. I det utkast som skickades ut i veckan så kommer alla icke- euroländer att behandlas på samma sätt, oavsett om man är med i pakten eller inte. De ska informeras inför och efter eurozonens toppmöten, säger han.

Johan Danielsson är dessutom tveksam till om det är möjligt att gå med i en pakt utan förpliktelser.

– Det står visserligen att länderna kan välja vissa delar som de kan omfattas av men det är ytterst oklart om det undantaget till exempel gäller den sista artikeln i del 6 i förslaget.

– Den handlar om att pakten inom fem år kan komma att bli en del av EU-rätten. Här antar jag att det är en eftergift till det tyska kravet att pakten på sikt ska bli en del av EU:s fördrag, säger Johan Danielsson.

Johan Danielsson är kritisk till hur EU hanterar den ekonomiska krisen.

– Det finns ett grundfel. Det är en stark fokus på åtstramning, budgetdisciplin och sanktioner. Samtidigt finns en total ignorans mot att sådana åtgärder inte leder till en ökad tillväxt. Om inte ekonomin växer finns det inte en chans att de skuldsatta länderna kan hantera sina skuldbördor.

Förhandlingar kring europaktens utformning pågår. Europakten väntas stå högt upp på agendan när de europeiska regeringscheferna träffas vid ett toppmöte den 29 januari.

För att Sverige ska gå med i europakten krävs ett stöd från riksdagen och än så länge har Socialdemokraterna inte lämnat något besked om hur det ser på det förslag som kom i veckan.