Kuba tar ytterligare ett steg på den kinesiska vägen, med ökad liberalisering av ekonomin och fortsatt politisk kontroll. Kommunistpartiet tillåter nu fler sektorer att gå över till privat företagsamhet, uppger brittiska BBC.

Enligt partiorganet Granma får bland annat alla snickare, reparatörer och låssmeder lämna staten och starta eget från den 1 januari 2012. De får själva sätta priser på sina tjänster, men ska betala lokalhyra, och naturligtvis skatt, till staten.

President Raul Castro understryker dock att detta inte innebär något fjärmande från socialismen utan snarare en uppdatering av den socialistiska modellen. Regeringens förhoppning är att privatiseringen ska stimulera landets katastrofala ekonomi.

De ekonomiska reformerna får också stöd av landets enda tillåtna centralorganisation, CTC, vars styrelse utsetts av Kommunistpartiet.

”Vår stat varken kan eller bör fortsätta att upprätthålla företag med för stora arbetsstyrkor eller acceptera förluster som tynger ekonomin. Det är kontraproduktivt, ger upphov till dåliga vanor och skadar arbetsprestationerna”, sade CTC i ett uttalande när Raul Castro lanserade sin reformlinje förra våren.

Målet är att 40 procent av arbetskraften ska vara sysselsatt utanför den statliga sektorn 2016. Förra året var den andelen runt 10 procent.

Kuba ska göra sig av med en miljon statliga jobb inom en femårsperiod. De som blir av med jobben får inte behålla en del av lönen, som hittills, utan ska klara sig genom att skapa egna jobb.

Många statliga verksamheter och hälften av den odlingsbara jorden ska lämnas över till privata småföretag eller omvandlas till kooperativ. Vissa företagare får också anställa andra än egna familjemedlemmar.

Sedan Sovjetblockets kollaps i början av 1990-talet har de oberoende facken blivit en viktig del av den växande demokratiska rörelsen på Kuba. Men deras medlemmar, liksom övriga regimkritiker, avskedas från sina jobb, fängslas eller tvingas lämna landet.

Knappt 5 miljoner av Kubas 11,5 miljoner invånare är arbetsföra. Staten kontrollerar 95 procent av ekonomin.

Fakta

Befolkning: 11,5 miljoner.

Medellivslängd: 77,4 år.

Yta: Ungefär en fjärdedel av Sverige.

BNP per capita: Drygt 27.000 kronor.

Statsskick: Kommunistisk enpartistat.

Ledarskifte: Sjuklige Fidel lämnade över makten till sin bror Raul i juli 2006.

Huvudstad: Havanna.

Huvudnäring: Sockerindustri, turism.

Språk: Spanska.

Religion: Katolicism, santería.