Stockholm 22 december 2011

Kära Kim Yong Nam, ordförande i presidiet för högsta folkförsamlingen i Nordkorea.

Det har kommit till vår kännedom att Högsta Ledaren Kim Jong Il har avlidit på en av sina vägledningsresor genom ert vackra land Nordkorea.

Jag inser hur svårt det blir att fylla tomrummet efter Högste Ledaren, men låt mig komma med ett förslag till efterträdare: Anders Borg.

För att visa hur nära Högsta Ledaren vår nuvarande finansminister befinner sig i fråga om övermänsklig kapacitet vill jag lämna några citat om honom, hämtade från en artikel som för en knapp vecka sedan publicerades i Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter.

Så här skriver tidningen:

”Tack vare hans klarspråk har också insikterna om finanskrisens konsekvenser börjat sippra neråt i de folkliga lagren.”

”Anders Borg har en sällsynt förmåga att ta sig igenom stora mängder text på kort tid och dessutom göra en analys av materialet”

”För sin kapacitet och kunnighet är han både djupt respekterad och fruktad”

”Han går lite som en cowboy”

”Hans utstrålning tar plats”

”Anders Borgs pondus är inte bara intellektuell, utan även fysisk”

”hans omvittnade arbetskapacitet”

”svårt är det att förstå hur den hårt belastade finansministern utåt sett lyckas förhålla sig så avslappnad till situationen.”

”strax efter att Anders Borg lärt sig läsa blev han en bokslukare”

”beskrivs han som en person som fortfarande sticker ut, inte bara på grund av sin övermänskliga arbetskapacitet och exceptionella förmåga till analys – utan också för sitt humör, sin envishet och sin humor.”

”[Han] var alltid den som tagit sig igenom den tyngsta litteraturen, som läst det mest komplicerade av nationalekonomisk teori. Och det Anders Borg hade läst – det ville de andra också läsa, eller kände sig tvungna till.”

”en person som fortfarande sticker ut, inte bara på grund av sin övermänskliga arbetskapacitet och exceptionella förmåga till analys – utan också för sitt humör, sin envishet och sin humor.”

Reportern på Dagens Nyheter nämner ingenting om att Anders Borg, likt Högsta Ledaren Kim Jong Il slog elva hole-in-one första gången han spelade golf, men det är troligen bara ett förbiseende.

Vår morgon- och aftonpress är till stora delar lika kunnig om maktens härlighet och oöverträffade kunskap som Nordkoreansk press, och har de senaste fem åren kommit en mycket lång bit på väg mot fulländad respekt och dyrkan inför Den Högsta Alliansens absoluta storhet.

Vänliga julhälsningar,
LO-Tidningens ledarredaktion

(Urvalet av citat från DN:s artikel om Anders Borg är hämtat från hemsidan ”mediebruset.se”)