Tyskland och Frankrike vill se fördragsändringar för att rädda euron och sanktioner mot euroländer med för stora budgetunderskott. Är det rätt medicin i ett akut krisläge? Många tvivlar på det.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel träffade Frankrikes president Nicolas Sarkozy i Paris på måndagen för samtal om hur budgetdisciplinen inom eurozonen ska bli bättre.

På eftermiddagen stegade de ut till en gemensam presskonferens med följande förslag inför toppmötet i slutet av veckan:

  • Fördragsändringar för samtliga 27 EU-länder, eller ett särskilt protokoll för de 17 euroländerna till vilket andra EU-länder kan ansluta sig på frivillig basis.
  • Automatiska sanktioner mot euroländer som har budgetunderskott som överstiger 3 procent av BNP.
  • Start av den permanenta krisfonden ESM redan 2012 för att stärka krishanteringen.
  • Månatliga möten mellan eurozonens finansministrar i syfte att stärka konkurrenskraften.

Merkel och Sarkozy enades också om att EU-domstolen ska kunna döma ut straff till euroländer som bryter mot de nya budgetreglerna, en tysk hjärtefråga.

– Den fransk-tyska överenskommelsen är väldigt heltäckande. Den kommer att formuleras i ett brev och presenteras till EU:s permanente ordförande Herman Van Rompuy på onsdag, sade Sarkozy.

– Vi vill säkerställa att obalanserna som har lett till denna situation i eurozonen inte kan hända igen, tillade han.

Efter beskedet steg Europabörserna och räntorna i krisländerna sjönk.

Pär Magnusson, nordisk chefsanalytiker på Royal Bank of Scotland, är skeptisk till att Merkel och Sarkozy ska lyckas driva igenom processen så snabbt som de vill.

– Dessutom verkar de ha uteslutit någon tvingande form av mekanism, de vill inte ha vetorätt mot enskilda länders statsbudgetar, säger han till TT.

För honom låter inte överenskommelsen som vägen ut ur skuldkrisen. Inte så länge det saknas en verklig finanspolitisk union och en gemensam lagstiftning som tvingar enskilda stater att uppföra sig.

– Om det blir fråga om fördragsändring måste jag först ha riksdagen med mig och jag måste prata med Socialdemokraterna, kommenterade statsminister Fredrik Reinfeldt.

Han tillade att Sverige anser att många av problemen kan lösas utan att fördragen behöver ändras. Sådana lösningar måste prövas först.

Enligt Reinfeldt är det mycket viktigt att Italien och Spanien nu tar itu med sina problem, och om de kan visa framsteg kan mycket vara vunnet utan fördragsändringar.

Marknaden var överlag positiv till måndagens italienska budget och uppgörelsen mellan Tyskland och Frankrike.

– Nu väntar alla på ECB. På kort sikt är politikernas manöverutrymme begränsat. De kan dra upp riktlinjer, men det tar tid att nå dit, säger Kasper Kirkegaard, valutaanalytiker på Danske Bank.