– Flera regeringar har ändrat på sjuk- och arbetsskadereglerna. De har lyckats i sitt uppsåt att spara, men de sjuka har inte blivit friskare, säger Annelie Nordström. Foto: TOMAS ONEBORG

 

Kommunal vill ha sanktioner mot arbetsgivare som ”kastar människor på sophögen”, för att använda ordföranden Annelie Nordströms drastiska formulering.

I en rapport om Kommunals utförsäkrade medlemmar kräver förbundet sanktioner mot arbetsgivare som inte erbjuder sjukskrivna anställda hjälp och stöd.

– Vi brukar inte begära sanktioner, men våra medlemmar är trötta på att arbetsgivarna skiter i dem när de blir sjuka, säger Annelie Nordström.

Två statliga utredningar har föreslagit sanktioner mot arbetsgivare som inte försöker rehabilitera sjukskrivna och erbjuda dem anpassade arbetsuppgifter. Kommunal tycker att det är dags att formulera ett genomtänkt förslag.

Var femte utförsäkrad från sjukförsäkringen är medlem i Kommunal. I rapporten ”Kedjan som brast” av utredaren Anna Spånt Enbuske har 320 sjukskrivna och utförsäkrade kommunalare intervjuats.

En av dem berättar om hur det lät när hon blev utförsäkrad och överlämnades från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen:

– De tog upp att jag skulle prova att arbeta. Jag kunde inte få sjukbidrag längre eftersom jag inte var döende.

Rapporten berättar att 84 procent av de sjukskrivna hade blivit av med jobbet – och av dem hade tre av tio åkt ut inom en månad. Efter ett år hade majoriteten blivit av med jobbet.

Bara var tionde utförsäkrad lyckades återvända till arbetslivet – men på andra villkor: deltid, visstid och dagtid. Sex av tio återvände till sjukförsäkringen eller fick förtidspension efter tiden hos Arbetsförmedlingen.

Ekonomin tog stryk. 36 procent svarar att deras inkomster hade minskat med minst 5 000 kronor i månaden. 27 procent hade blivit av med mellan 2 500 och 5 000 kronor.

Och många kände att de hade blivit av med sin värdighet. Det finns siffror på det också i rapporten. 62 procent svarar att de inte fick tillräckligt med hjälp och stöd från Försäkringskassan.

– Mycket beror på bemötandet. De som svarar tycker inte att de blev bemötta på ett mänskligt och trevligt sätt, berättar Anna Spånt Enbuske.

Kommunals rapport presenterades vid ett seminarium i dag, fredag. Annelie Nordström öppnade med att rakt och osminkat berätta om sina egna erfarenheter som långtidssjuk.

– Det tog ett och ett halvt år innan jag kom upp till ytan igen. Jag fick hjälp av en förstående och engagerad arbetsgivare och företagshälsovården. Det är den största skillnaden mellan mig och Kommunals sjukskrivna medlemmar.

Hon gick rakt på sak. Grundorsaken till sjukskrivningarna är nedskärningarna inom vård, skola och omsorg. Att Arbetsmiljöverket hittade stora brister i arbetsmiljön på 176 av 179 inspekterade äldreboenden visar vad som blir konsekvensen.

– Det är ingen tillfälligt att allt fler av våra medlemmar blir sjuka av att jobba, när man ser vilka orimliga arbetsvillkor de har. Vi behöver en verksamhet som bedrivs så att en städerska eller en undersköterska i äldrevården orkar arbeta fram till pension.

Annelie Nordström beskrev konsekvensen av de nya sjukreglerna 2008:

– Jag kan inte längre lita på om en läkare säger att jag är för sjuk för att arbeta, för det vet Försäkringskassan bäst.

– Sjukförsäkringens regelverk är ovärdigt ett samhälle som vårt. Vi har 320 intervjuer som belägger detta.

Kommunals krav

Här är några av Kommunals krav på åtgärder för att minska sjukskrivningarna:

• Fler fasta jobb och bättre bemanning.

• Obligatorisk företagshälsovård.

• Sanktioner mot arbetsgivare som inte ger hjälp och stöd.

• Arbetsmiljöverket ska granska ”sjuka” branscher - det vill säga branscher där antalet sjukskrivna är störst.

• Tidsgränserna i sjukförsäkringen ska luckras upp.

• Sjukpeng och a-kassa ska ge lika mycket.