Foto: Anna Hållams

Annika Spalde har tillbringat nästan ett år i fängelser, och häkten och böter har gett diakonen stora skulder. I kampen för en fredlig värld är hennes vapen civil olydnad.

Hemma hos Annika Spalde pryds väggarna av stora bilder på Mahatma Gandhi. Faktum är att minikollektivet i Mjölby – bestående av henne själv, maken samt ytterligare en man som just nu befinner sig i Sudan – har döpt sig till just Kollektivet Gandhi.

– Han är något av en husgud här, säger Annika Spalde.

Det var när hon flyttade från Borås, tillbaka till hemstaden Göteborg, som hon kom i kontakt med fredsrörelsen. Hon var 27 år och hittade en lägenhet i Hammarkullen. Där blev hon granne med flera aktivister.

– Jag var inne i en sökande period. Ett tag funderade jag på att gå i kloster. Min uppväxt var väldigt apolitisk så det här med att jobba i organisationer var inget som kom naturligt. Men jag övertygades av argumentet att moralen står över lagen.

Sedan konfirmationen är hon troende kristen och sedan ett antal år även diakon i Svenska kyrkan. Hon beskriver ­diakonen som kyrkans social­arbetare och anser att det finns en politisk dimension i uppdraget. Flera av de drivande bakom Påskupproret, en protest mot utförsäkring av sjuka, var diakoner.

– Det var starkt för mig att hitta en kristen aktivistvärld. De tog det kristna livet på så stort allvar och jag hade längtat efter att leva så helhjärtat.

En tillvaro fylld av ickevåldsaktioner, föredrag och fängelsevistelser – det är ingen överdrift att säga att Annika Spalde lever helhjärtat enligt sina principer. Den grundläggande metoden, civil olydnad, innebär att aktivisterna – utan att använda våld – öppet bryter mot lagen och tar sina straff. Hösten 1998 deltog Annika Spalde i sin första direkta aktion.

– Storbritannien har fyra kärnvapenbestyckade ubåtar med cirka 50 missiler. De höll just på att bygga den fjärde och vi skulle gå in i varvet och sabotera den. Vi kom över stängslet och på väg mot hangaren greps vi av några vakter.

Aktivisterna åtalades för försök till skadegörelse. Själva betraktar de rättegången som en möjlighet att föra fram sitt budskap. Försvaret gick ut på att de följde internationell lag och att Storbritannien var den verkliga förbrytaren. Förvånande nog fick de visst stöd från juryn, som inte kunde enas. De dömdes till slut av en ny jury, som inte heller var helt enig.

Domaren ansåg att den långa häktningstiden på sex månader var tillräckligt straff och släppte aktivisterna. Annika Spalde säger att hon lärde sig mycket av aktionen.

– Min mamma försökte hindra mig. Det var tur att jag inte lyssnade på henne, för det var en stärkande erfarenhet.

Lagbrotten, rättegångarna och påföljderna har fortsatt. Annika Spalde har varit frihetsberövad i sammanlagt elva månader. När aktivisterna lyckats uppnå sitt mål, att förstöra vapen av olika slag, har det ibland lett till stora skadestånd. Det enskilt största kravet kommer från Saab.

– Jag får anpassa livet efter kronofogdens krav. Jag kan inte skaffa ett heltidsjobb, de skulle ta det mesta direkt. Men jag trivs med det enkla livet.

På balkongen står ett gammalt plakat lutat mot väggen som välkomnar Annika Spalde ut från fängelset.

– Ja, det är så fint. Det var några vänner som väntade på mig utanför anstalten. Jag hade suttit inlåst två veckor för att jag inte ville delta i samtal som syftade till att göra mig till en laglydig medborgare, säger hon.

Förr eller senare dyker den oundvikliga frågan upp:

Kan det verkligen vara rätt att bryta mot lagen?

För Annika Spalde är det självklart att moralen går före lagen.

– Men det är svårt att ge ett generellt svar på när civil olydnad är berättigad. Det är något som var och en får ta ställning till. Det är oerhört viktigt att det sker öppet och fredligt, annars rör det sig inte om civil olydnad.

Hon anser inte att det är ett problem att folk sätter sig över lagen, även om det rör sig om grupper med helt andra ideologiska grunder.

– Det skulle vara fantastiskt om fler använde sig av civil olydnad. Vissa skulle ju göra dåliga saker, men jag tror att folk skulle kritisera det så kraftigt att de inte skulle göra det igen.

– Det verkar ju inte ha skett någon kraftfull ökning av politiska brott sedan civil olydnad började användas i Sverige. När man tar ansvar för det man gör och gör det öppet skapar det automatiskt bromsar i själva metoden.

Annika Spalde är förutom fredsrörelsen även engagerad i djurrättsfrågor, där hon använder samma metoder för att försöka förändra. Snart läggs ytterligare en fråga till i listan.

– Vi planerar en aktion som har med asylfrågan att göra.

Annika Spalde

Ålder: 42 år.

Yrke: Utbildad sjuksköterska och tidigare diakon. Försörjer sig nu på att ge föredrag.

Läste senast: Teach us to sit still, av Tim Parks.

Bästa aktion: En avrustningskampanj där 14 granatgevär och kanondelar hamrades sönder.

Längsta fängelsetid: Fyra månader för att ha försökt sabotera Jas-plan.