Industrins avtalsförhandlingar går in på upploppet. Nu träder de opartiska ordförandena in i handlingen. Det är bara en månad kvar tills avtalen ska vara klara. Och parterna står långt ifrån varandra.

De opartiska ordförandena är industrins egna medlare. De börjar i dag, den 1 november, att delta i industrins avtalsförhandlingar. Och det är helt i enlighet med industriavtalets utformning.

Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef, säger att opo i första hand kommer att få ta sig an lönekraven och avtalsperiodens längd.

– Vi står långt ifrån varandra när det gäller pengar medan vi kommit ganska långt när det gäller andra frågor, säger han.

De andra frågorna beskriver Anders Weihe som kompetensutveckling och annat som facken tagit upp. Enligt honom har det inte kommit igång några direkta förhandlingar om lönepåslagen. Facken har fört fram sina lönekrav medan arbetsgivarna inte givit något konkret svar på dessa. I stället har diskussionen handlat om det ekonomiska läget, där arbetsgivarna anser att det är en kris på gång medan facken säger att det fortfarande handlar om en uppgång även om den inte är så stark.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger:

– Vi pratar i alla fall med varandra. Lönen har vi inte berört, men vi kan inte vänta hur länge som helst på den.

Både Anders Weihe och Veli-Pekka Säikkälä tror att de kommer att enas om korttidsarbete. Det handlar om att behålla de anställda vid en nedgång och utbilda istället för att säga upp. Den lösning som är på gång kräver statlig finansiering.

Teknikarbetsgivarna vill att alla delar av det centrala avtalet ska vara förhandlingsbart lokalt. Anders Weihe tror att en sådan förändring skulle göra det möjligt att skriva avtal för en längre period.

– Det blir ingen allmänn öppningsklausul, som gör att det centrala avtalet blir lokalt förhandlingsbart, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Förhoppningen är att de nya avtalen ska vara klar före första december och att de nya lönerna ska betalas ut från den 1 januari. Om avtalen inte är klara inom en månad gäller inte längre fredsplikten. Det har facken ingått ett särskilt avtal om.