På inbjudan av Kinas arbetsmarknadsminister reste Hillevi Engström till landet förra veckan. På schemat stod diskussioner om den svenska modellen och besök på svenska företag.

Den kinesiska fackföreningsrörelsen är starkt kontrollerad av staten och det regerande kommunistpartiet. Situationen för landets arbetstagare är minst sagt svår, i synnerhet för kvinnor och migrantarbetare.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström tryckte på företagens sociala ansvar när hon träffade sin kinesiske kollega Yin Weimin i Peking.

– Jag tror att Sverige har en reell chans att påverka förhållandena i Kina. Vi var ju särskilt inbjudna av regeringen för att prata om dessa frågor, säger pressekreterare Cherine Khalil som deltog på resan.

Enligt Cherine Khalil tog Hillevi Engström också upp frågor om korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämställdhetsarbete. Men även frågor av mer nationalekonomisk natur stod i fokus.

– Arbetsmarknadsministern var intresserad av den svenska modellen och hur vi i Sverige hanterar den ekonomiska krisen. Han berättade även att de har problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar att välja yrkesutbildningar, och det är ju ett problem som vi delar med Kina.

Trots att oberoende fackföreningar är förbjudna i Kina förekommer lokala protester. Staten slår oftast ner hårt på dessa, och ledarna fängslas. Strejker blir dock allt vanligare och de sker nästan alltid vid sidan av den tillåtna fackföreningen ACFTU.

– Hillevi tog upp frågan om vikten av fria fackföreningar. Till skillnad från i Kina står svenska fackföreningar fria från staten. Vi ser det som ett problem att fria fackföreningar inte tillåts i Kina, säger Cherine Khalil.

Utöver politiska diskussioner ägnades den fem dagar långa vistelsen åt att besöka svenska företag. Syftet var att föra diskussioner om hur företagen jobbar med arbetsmiljö- och arbetsrättsrelaterade frågor. Hillevi Engström besökte bland annat Assa Abloy, Ericsson, Mercuri Urval och en H&M-fabrik.