Nästan var tredje elev ångrar sitt val av gymnasieutbildning. Och över hälften kommer på vad de vill göra efter gymnasiet.

Gymnasieskolorna anstränger sig varje år för att locka till sig elever till just sina program. De blivande gymnasisterna får gå på rundturer, läsa broschyrer, surfa på nätet och prata med studievägledare. Trots all information känner många att de väljer fel, visar en undersökning från söktjänsten Studentum.

– Det är fantastiskt med valmöjligheter men det ställer också till det för unga när de tvingas välja så tidigt i livet, skriver Lina Högemark, informationschef på Studentum, i ett pressmeddelande.

Av de 1 100 tillfrågade studenterna uppger 27 procent att de ångrar sitt gymnasieval, och 30 procent vet inte hur de ska komplettera sina betyg i efterhand.

Att som 15-åring veta vad man vill jobba med i framtiden är svårt. Många känner sig lurade av systemet som innebär att ett felval kan straffa sig om och när man ska studera vidare. Hela 58 procent av eleverna uppger att de kommer på vad de vill göra efter gymnasiet.

Studievägledarnas uppgift är att hjälpa eleverna med val av utbildning och yrke. Men undersökningen visar att de spelar en marginell roll för hur eleverna väljer. Endast 9 procent tycker att studievägledarna varit till störst hjälp för beslutet.

– Det borde sända en tydlig signal om att det stödet är kraftigt underdimensionerat på svenska skolor och att betydligt mer resurser krävs för att ge eleverna den vägledning de behöver, skriver Lina Högemark.

I stället är det internet som är den främsta informationskällan. Två av tre elever säger att det är nätet som har spelat störst roll för deras val.

Undersökningen är gjord av Studentum. Företaget använde sig av ett internetbaserat frågeformulär som 1 130 personer som planerat att söka eftergymnasial utbildning har svarat på.