• Sverigedemokraterna vill att arbetsgivare ska kunna kräva intyg på att anställda inte är hiv-smittade. Det gäller arbetstagare inom bland annat vården och försvaret. Men kritiker säger att förslaget helt saknar vetenskaplig grund.

  I går skrev Lag & Avtal om sverigedemokraten Sven-Olof Sällströms motion om hiv i arbetslivet. Sven-Olof Sällström är kritisk till en rekommendation från ILO som slår fast att arbetstagare aldrig ska behöva lämna information om hiv-status. Regeringen ställer sig i en skrivelse bakom ILO:s rekommendation.

  Sven-Olof Sällström anser att det bör göras undantag från regeln.

  – Rätten att fråga arbetstagare
  om deras aidsstatus, och rätten att kräva läkarintyg, måste tillskrivas vårdföretag, tandläkarkliniker och sjukhus utan att det kan klassas som diskriminering, skriver han i motionen.

  Även Försvarsmakten ska undantas från sekretessen.

  När Jukka Aminoff från hivorganisationen Noaks ark får höra om motionen blir han bestört.

  – Jag vet inte vad jag ska säga,
  det var så länge sen den här diskussionen var uppe. Det är stolligt och okunnigt. En uppsjö av forskning har visat att de här riskerna inte finns.

  Enligt Jukka Aminoff är förslaget verkningslöst. De enda riskerna för smittspridning inom vården sker mellan patienter och då handlar det oftast om smutsiga kanyler. Men i Sverige återanvänds inte ens kanylerna.

  – Hiv är lågsmittsamt och sjukhusen har strikta rutiner för att undvika blodsmittor. Vi har inte haft ett enda fall av hivsmitta från läkare, och frågan avklarades redan i mitten på 1980-talet. Däremot kan sådana här förslag leda till en kraftig stigmatisering av de hivsmittade.

  Både regeringens skrivelse och motionen ska behandlas i arbetsmarknadsutskottet den 29 november. Ett preliminärt datum för debatt är satt till den 14 december.