På tisdag blir fem nya bemanningsföretag auktoriserade. De flesta inom branschen uppfyller kraven som huvudorganisationen Bemanningsföretagen satt upp. Men oseriösa aktörer kan fortsätta med verksamheten trots uteslutning.

Sedan 2007 måste alla medlemmar i branschorganisationen Bemanningsföretagen vara auktoriserade. Undantag görs endast för nystartade företag som ännu inte hunnit göra sitt första årsbokslut. De allra flesta bemanningsföretag är godkända.

– Syftet med auktorisationen är att lyfta standarden i branschen. Vi har en partssammansatt nämnd som årligen granskar alla våra medlemsföretag och även gör stickprover, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Kraven består av tolv punkter och innefattar bland annat att företaget följer de stadgar och etiska regler som branschen ställt upp. Det ska också vara bundet av kollektivavtal om ett sådant finns för verksamhetsområdet.

Den 1 november får fem nya företag den blåvita cirkelformade kvalitetsstämpeln – en symbol förvillande lik den för återvinning som många känner igen. Stämpeln markerar att företagen är auktoriserade att driva bemanningsverksamhet. Dessutom godkänns ett företag för omställningsverksamhet.

Henrik Bäckström hoppas att auktorisationen tydligare skiljer den seriösa branschen från den oseriösa. Men det finns också företag som av ekonomiska skäl får avslag.

– Det händer då och då att medlemmar utesluts eller inte blir godkända. De har ofta haft stora visioner men fått ekonomiska problem.

Han berättar att Bemanningsföretagen valt en mjuk strategi för att hantera problemföretag.

– Jag brukar säga att vi mer tillämpar modern svensk fångvård än elektriska stolen. Vi försöker hjälpa företag med svårigheter. Problemet med hårdare tag är att de ändå fortsätter med verksamheten utan att vi kan påverka, och det är ingen betjänt av.

Bemanningsföretagen har omkring 450 medlemsföretag varav 85 procent är auktoriserade.

Fakta

Fem företag får ja

Bar & Servis i Stockholm AB

PAf Rekrytering AB

Performiq AB

Pär Sonesson Bemanning & Personalutveckling AB

Wildoc A.

Dessutom blir Manpower Telge Jobbstart AB auktoriserat omställningsföretag.